prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra financí a kapitálových trhů
  • Kolegium děkana

E-mail: ladislav.kristoufek@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 312

Místnost: č. O406, Opletalova 26

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících