Lidé na fakultě

Mgr. Tomáš Gec

Působiště:

  • Tajemník
  • Fakulta sociálních věd
  • Kolegium děkana
  • Sekretariát děkanky a kancelář tajemníka

E-mail: tomas.gec@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 277

Místnost: č. H206, Smetanovo nábřeží 6