Děkan

Děkan

 PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Jakub Končelík

Věnuje se roli médií v totalitní společnosti se specializací na dějiny českého tisku druhé poloviny 20. století, zejména pak otázky jeho řízení a kontroly v období Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945) a v období československé krize přelomu 60. a 70. let (1966–1971).

Přednáší kurzy k moderním dějinám českých médií, vedl přes padesát diplomantů. Spoluautor čtyř knih, publikoval řadu odborných studií. Jako děkan usiluje o modernizaci fakulty.

Kontakt