Děkan

Děkan

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Tomáš Karásek

Dr. Tomáš Karásek byl do konce ledna roku 2022 vedoucím Katedry bezpečnostních studií a proděkanem pro rozvoj Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2007 působí jako odborný asistent na Institutu politologických studií. V letech 2010 až 2013 byl také ředitelem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Jako nositel Fulbrightova stipendia pro post-doktorandy pobýval v akademickém roce 2009/2010 na Saltzman Institute of War and Peace Studies, Columbia University v New Yorku a během svého tvůrčího volna v roce 2009 přednášel na Fudan University v Šanghaji. V uplynulých letech byl aktivně zapojen do výzkumných aktivit na Institutu politologických studií a koordinoval několik grantů v s bezpečnostní problematikou. Ve výukové činnosti se věnuje konfliktním studiím a etice násilí. Dr. Karásek je absolventem Fakulty sociálních věd a současně Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

SEKRETARIÁT DĚKANA

Ing. Monika Mandová - vedoucí sekretariátu děkana a kanceláře tajemníka

mail: monika.mandova@fsv.cuni.cz

tel.: 222 112 236

mobil: 771 231 797