Ediční komise

Složení ediční komise FSV UK

Předseda

  • prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Místopředseda - děkanem pověřený výkonem pravomocí předsedy ediční komise

  • PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.

Členové

  • PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
  • prof. PhDr. Antonie Doležalová, Ph.D.
  • doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
  • Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.
  • PhDr. Malvína Krausz-Hladká, Ph.D.
  • PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

Tajemník

  • Bc. Simona Šubrtová

EDIČNÍ ŘÁD A JEDNACÍ ŘÁD EDIČNÍ KOMISE FSV UK

Termíny zasedání ediční komise v roce 2024

19. 2. 2024

16. 4. 2024

19. 6. 2024

Fakultní monografie

Žádost o vydání monografie na FSV UK

Opatření děkana č. 5/2013, Podpora vydávání monografií na FSV UK

Náležitosti odborné knihy dle Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Formulář recenzního posudku

U vydaných publikací podpořených ve smyslu Opatření děkana č. 5/2013 musí být v knize uvedena afinitní formulace:

"Tato monografie vznikla v rámci systému podpory fakultních monografií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy."

nebo v anglické verzi:

"The monograph has been published with the support of the Faculty of Social Sciences, Charles University."

Fakultní odborné časopisy

Ovládací prvky