Fakultní časopisy

Fakultní časopisy

6

FSV UK vydává jeden impaktovaný a pět dalších odborných recenzovaných časopisů

Odkazy na stránky fakultních časopisů

Acta Politologica

Acta Politologica (AcPo, ISSN 1803-8220) je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Publikuje texty z širokého spektra oblastí politické vědy, včetně komparativní politologie, politické filozofie, politické sociologie, mezinárodních vztahů, evropských studií či bezpečnostních studií atd. Acta Politologica vychází od roku 2009 standardně dvakrát ročně v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v českém a anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenze a recenzní články, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Časopis Acta Politologica je zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je indexovaný v databázích Google Scholar, ERIH PLUS a CEEOL.

The Annual of Language & Politics and Politics of Identity

The Annual of Language & Politics and Politics of Identity (ALPPI) was formally launched in January 2007, as an academic journal published once a year with the financial help of Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague. ALPPI is an annual reviewed journal committed to exploring divergent scholarly opinions, theories and ideas of current international and Czech experts, and is a forum for discussion and hopes to encourage free-thinking and debate among academics, young researchers and professionals over issues of importance to language politics and politics of identity. ALPPI is designed as an interdisciplinary bridge between the research of language policy and political identities and as a means of providing fresh insights to the ever changing cultural and linguistic diversity in today’s world. Such topics are major concern to many scientists, artists, writers, politicians, leaders of linguistic communities, and defenders of linguistic human rights. ALPPI contributes to the growth of the field by publishing high-quality studies that help build a sound theoretical understanding of the subject area. It presents papers that deal with the widest range of cases, situations and regions.

Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia 

Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia (AUC ST, ISSN 1213-4449) is a peer-reviewed academic quarterly focusing on modern history and area studies. It covers social, political, and economic affairs of the nations of North America, Europe, and Eurasia. The journal was founded in 2001. It brings scholarly articles, reviews, and reports on new books, conferences as well as current research. The journal is published in Prague by the Karolinum Press on behalf of Charles University's Institute of International Studies.

The Central European Journal of Public Policy 

The Central European Journal of Public Policy (CEJPP, ISSN 1802-4866) is a peer-reviewed electronic journal published in English twice a year. The aim of the CEJPP is to provide academic scholars and professionals in different policy fields with the latest theoretical and methodological advancements in public policy supported by sound empirical research. It is a multi-disciplinary and public problems oriented journal which attempts to find a balance between description, explanation and evaluation of public policies and that encourages a wide range of social science approaches, both qualitative and quantitative. Although the journal focuses primarily upon Central Europe, relevant contributions from other geographical areas are also encouraged in order to enhance public policy research in Central Europe.

Czech Journal of Economics and Finance 

The Czech Journal of Economics and Finance (Finance a úvěr, ISSN 0015-1920) is an English-language, double-blind refereed academic journal published in Prague since 1951. It devotes special attention to monetary economics, public finance, financial economics, and international economics, but it is open to high-quality papers from all fields of modern economics. The editors prefer empirically oriented papers, but do not exclude review articles or theoretical contributions provided that they are of high quality and relevant to the journal's aims.

Mediální studia

Media Studies. Journal for Critical Media Inquiry (Mediální studia. Odborný časopis pro kritickou reflexi médií, ISSN 1801-9978)

Časopis Mediální studia je odborný recenzovaný pololetník se čtyřletou tradicí vydávání. Přijímá články v českém, slovenském a anglickém jazyce. Vydavatelem časopisu je Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, na práci redakce se podílí odborníci z dalších českých univerzit. Cílem časopisu je nabídnout kritickou reflexi otázek týkajících se médií. Snažíme se poskytnout prostor pro spolupráci a komunikaci vědců (nejen) z České republiky a Slovenska a současně zvýšit mediální gramotnost české populace, tedy porozumění procesu konstrukce mediálních obsahů a schopnost kritické reflexe ve vztahu k těmto obsahům. Chceme mimo jiné vyjít vstříc odborníkům a studentům, pro které jsou obtížně dostupné některé aktuální výzkumy či reflexe zahraničních textů. Odborníkům také nabízíme prostor k publikaci závěrů jejich teoretických či empirických prací. Media Studies navázala na Revue pro média, která vycházela v letech 2001-2006.