Ing. Ondřej Blažek

Ing. Ondřej Blažek

Působiště:

  • Kolegium děkana
  • Rozšířené kolegium děkana
  • Sekretariát děkana a kancelář tajemníka
  • Tajemník

E-mail: ondrej.blazek@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 136

Místnost: č. H207, Smetanovo nábřeží 6