PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Působiště:

  • Rozšířené kolegium děkana
  • Kolegium děkana
  • Katedra marketingové komunikace a public relations
  • Fakulta sociálních věd

E-mail: rabova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 268

Osobní webová stránka

Místnost: č. H106, Smetanovo nábřeží 6

ResearcherID: Q-3614-2017

ORCID ID: 0000-0001-6970-3511

CV

Rok vydání

Monografie

  • BÍLEK, Martin - KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ, Tereza - KLINKA, Tomáš - HLAVÁČOVÁ, Lucie - HOLANOVÁ, Radka - HOLUBOVÁ, Barbora - SCHNEIDEROVÁ, Soňa - SMOLA, Lukáš - SUKOVÁ VYCHOPŇOVÁ, Kateřina. Mediální výchova: od teorie k praxi. 1. vyd vyd. Praha: Univerzita Karlova — Pedagogická fakulta, 2022. 172 s. ISBN 978-80-7603-302-3.
  • KOUDELKOVÁ, Petra - STRIELKOWSKI, Wadim - KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ, Tereza - PLÁTENÍK, Václav - VOŠALÍKOVÁ, Anna - ZAJÍC, Jiří - PIŠTORA, Aleš - RYŠÁNKOVÁ, Irena - RYŠKA, Leoš - KOTRBA, Štěpán - GAZDA, Imrich - ČÁBELKOVÁ, Inna - WEILL, Laurent. Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2015. 91 s. ISBN 978-80-246-2785-4.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Český jazyk v komunikační praxi, Praktická cvičení z českého jazyka, Současný český jazyk I. a II, Teorie a praxe vyjednávání, Současné trendy sociální a mediální komunikace

jazyková a komunikační analýza zvoleného komerčního/ nekomerčního subjektu (neologie, styl apod.)

vztah marketingové komunikace webové stránky a ostatních komunikačních kanálů dané značky/společnosti

diskurzivní prvky online komunikace firem (hodnoty, ideologie, sdílené představy, typické motivy)

analýza a role tištěných propagačních materiálů v online epoše

persvazivní prostředky online marketingové komunikace a jiných mediatypů

překryvy žánrů mediální a marketingové komunikace (advertoriál, redakční článek apod.)

vliv podoby mkt komunikace na jazykový systém a komunikační praxi, výzkum problematiky

kauzy v marketingové komunikaci a jejich charakteristika

lingvistika, pragmatika, jazyk médií a v médiích a reklamě, argumentace v jazyce