Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Působiště:

  • Kolegium děkana
  • Rozšířené kolegium děkana
  • Centrum pro sociální a ekonomické strategie
  • Fakulta sociálních věd
  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: nekola@fsv.cuni.cz , martin.nekola@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 946 , +420 224 491 496 , +420 267 224 230

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. 222, Celetná 20 , č. C213, Jinonice, budova C

ResearcherID: F-4808-2011

Scopus Author ID: 14622801300

ORCID ID: 0000-0002-5317-1167

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

2019 – 2021: INDIVIDUÁLNÍ A KONTEXTUÁLNÍ PREDIKTORY POSTOJŮ K NÁSTROJŮM VEŘEJNÝCH POLITIK; GA ČR 19-02986S; řešitel
2016 – 2018: KOMPARATIVNÍ VÝZKUM CÍLOVÝCH POPULACÍ V ČESKÉ REPUBLICE: ZÁLEŽÍ NA OBSAHU VEŘEJNÝCH POLITIK?; GA ČR 16-14292S; hlavní řešitel
2016 – 2017; VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ SOCIÁLNĚ-VĚDNÍHO VÝZKUMU PŘI ANALYTICKÉ ČINNOSTI VSTUPUJÍCÍ DO ROZHODOVÁNÍ A STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY; TA ČR TD03000018; řešitel
2014 – 2016; EXTENDING WORKING LIVES–HEALTH AND WELLBEING IMPLICATIONS AND FACILITATORS UNIVERSITY OF WESTMINSTER;
řešitel

analýza veřejných politik, evaluace, metodologie sociálních věd, drogová politika