PhDr. David Emler, Ph.D.

PhDr. David Emler, Ph.D.

Působiště:

  • Fakulta sociálních věd
  • Katedra německých a rakouských studíí
  • Kolegium děkana

E-mail: emler@fsv.cuni.cz , david.emler@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 700 736

Vedené práce

Místnost: č. 220, Pekařská 10

Scopus Author ID: 55794945000

ORCID ID: 0000-0001-8916-9985

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=10356

Soudobé dějiny Francie, současná francouzská společnost a politika, francouzsko-německé vztahy, kulturní dějiny střední Evropy.

2018–2019: "Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti – VITRI", UNCE, Univerzita Karlova (juniorní člen) 2012–2017: "Centrum pro výzkum kolektivní paměti", UNCE, Univerzita Karlova (juniorní člen) 2010–2012: "Dnešní evropská krajina výzkumu soudobých dějin", GA ČR, č. P410/10/1302 (člen řešitelského týmu) 2008–2010: "Využívání minulosti v politickém diskursu ve Francii od 90. let 20. st. do současnosti", GA UK, č. 31808 (hlavní řešitel) 2007–2008: "Jeune chercheur francophone", Centre français de recherche en sciences sociales – CEFRES (stipendista)

Historiografie, kolektivní paměť, politické využívání minulosti, soudobé francouzské dějiny a politika, francouzsko-německé vztahy, kulturní dějiny střední Evropy.

Francie, Německo, Střední Evropa.