Lidé na fakultě

PhDr. David Emler, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra německých a rakouských studíí
  • Akademický senát

E-mail: emler@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 252