PhDr. David Emler, Ph.D.

PhDr. David Emler, Ph.D.

Působiště:

  • Rozšířené kolegium děkana
  • Kolegium děkana
  • Katedra německých a rakouských studií
  • Fakulta sociálních věd

E-mail: david.emler@fsv.cuni.cz , emler@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 257

Vedené práce

Místnost: č. C416, Jinonice, budova C

Scopus Author ID: 55794945000

ORCID ID: 0000-0001-8916-9985

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • EMLER, David. Úvod. In: EMLER, David. Studie k integraci přistěhovalců do německé společnosti. 1. vydání vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2023, s. 7-17. ISBN 978-80-246-4973-3.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=10356

Soudobé dějiny Francie, současná francouzská společnost a politika, francouzsko-německé vztahy, kulturní dějiny střední Evropy.

2018–2019: "Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti – VITRI", UNCE, Univerzita Karlova (juniorní člen)
2012–2017: "Centrum pro výzkum kolektivní paměti", UNCE, Univerzita Karlova (juniorní člen)
2010–2012: "Dnešní evropská krajina výzkumu soudobých dějin", GA ČR, č. P410/10/1302 (člen řešitelského týmu)
2008–2010: "Využívání minulosti v politickém diskursu ve Francii od 90. let 20. st. do současnosti", GA UK, č. 31808 (hlavní řešitel)
2007–2008: "Jeune chercheur francophone", Centre français de recherche en sciences sociales – CEFRES (stipendista)

Francie, Německo, Střední Evropa.

Historiografie, kolektivní paměť, politické využívání minulosti, soudobé francouzské dějiny a politika, francouzsko-německé vztahy, kulturní dějiny střední Evropy.