Lidé na fakultě

PhDr. David Emler, Ph.D.

Oddělení:

  • Katedra německých a rakouských studíí
  • Akademický senát

e-mail: emler@fsv.cuni.cz

telefon: +420 251 080 252