Lidé na fakultě

PhDr. David Emler, Ph.D.

Působiště:

 • Katedra německých a rakouských studíí
 • Akademický senát

E-mail: emler@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 252

 • PhDr. David Emler, Ph.D., Počátky evropské integrace. 2006.
 • PhDr. David Emler, Ph.D., Vybrané metodologické problémy mezinárodních teritoriálních studií. 2010.
 • PhDr. David Emler, Ph.D., Francouzské "zákony paměti". 2010.
 • PhDr. David Emler, Ph.D., Přijetí knihy La France de Vichy Roberta Paxtona francouzským tiskem a francouzskou historiickou komunitou. 2010.
 • PhDr. David Emler, Ph.D., Editorial. 2010.
 • PhDr. David Emler, Ph.D., Německý historický ústav v Paříži. 2013.
 • PhDr. David Emler, Ph.D., Využívání paměti v projevech francouzských prezidentů Chiraka a Sarkozyho. 2013.
 • PhDr. David Emler, Ph.D., Věda a politika : německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010). 2013.
 • PhDr. David Emler, Ph.D., Napříč kontinentem soudobých dějin. Evropská historiografie po konci studené války. 2013.
 • PhDr. David Emler, Ph.D., Milan HLAVAČKA - Antoine MARÈS - Magdaléna POKORNÁ et alii. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha, Historický ústav 2011, 685 s., ISBN 987-80-7286-186-6. 2014.
 • PhDr. David Emler, Ph.D., Hlavačka Milan - Marès Antoine - Pokorná Magdaléna et al. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. 2014.
 • PhDr. David Emler, Ph.D., Ruská agrese proti Ukrajině. 2017.