doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra německých a rakouských studíí

E-mail: nigrin@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 870

Místnost: č. 224, Pekařská 10

ResearchID: N-2796-2017

Scopus Author ID: 56162889200

ORCID ID: 0000-0002-6878-6367

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • NIGRIN, Tomáš. Německý historický ústav ve Washingtonu. In: PEŠEK, Jiří - FILIPOVÁ, Lucie. Věda a politika: německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010). 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2013, s. 167-182. ISBN 978-80-246-2175-3.
  • NIGRIN, Tomáš - HANDL, Vladimír. Tři kancléři v čele znovusjednocené země. Německo 1989–2021: Úspěchy, problémy a výzvy sjednocené země. Vyd. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022, s. 50-130. ISBN 978-80-7422-890-2.
  • LIZCOVÁ, Zuzana - NIGRIN, Tomáš. Proměny německého hospodářství. Německo 1989–2021: Úspěchy, problémy a výzvy sjednocené země. Vyd. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022, s. 131-155. ISBN 978-80-7422-890-2.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=00437

2018–2021: Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data, Technologická agentura České republiky, projekt č. TL01000061. 2016–2018: Role Československých drah v československé dopravní politice, 1970–1989 (hlavní řešitel), Grantová agentura České republiky, projekt č. 16-10625S. 2015–2018: Transport Integration for Prosperity.The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion (hlavní řešitel), Visegrad Strategic Grant, projekt č. 31510026. 2015–2017: Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu (člen řešitelského týmu na FSV UK), Grantová agentura České republiky, projekt č. 15-09404S. 2016–2017: Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů a teritoriální soudržnost (spoluřešitel za FSV UK), Technologická agentura České republiky, projekt č. TD030061. 2014–2015: Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU (spoluřešitel za FSV UK), Technologická agentura České republiky, projekt č. TD020010. 2012–2013: Optimalizace liberalizace železniční osobní a nákladní dopravy v ČR (spoluřešitel za FSV UK), Technologická agentura České republiky, projekt č. TD010063. 2011–2013: Evropská historiografie po roce 1990 (člen řešitelského týmu), Grantová agentura ČR, projekt č. P410/10/1302.

dějiny Německa po druhé světové válce, Berlínské krize a stavba berlínské zdi, Willy Brandt, vývoj v Německu po roce 1990, aktuální politický vývoj v Německu a v Rakousku, dějiny dopravy a železničních reforem v Československu a v Německu.