Informace k formuláři komise pro etiku ve výzkumu

Informace k formuláři komise pro etiku ve výzkumu

Online etický formulář byl vyvinut Komisí pro etiku ve výzkumu FSV UK s cílem standardizovat posuzování žádostí o formální zhodnocení etických aspektů výzkumných projektů realizovaných pod vedením nebo za účasti FSV UK.

O oficiální vyjádření komise mohou žádat:

a) v případě projektových žádostí navrhovatel/ka projektu, tj. fyzická osoba, která je uchazeči (= fakulta) odpovědná za odbornou úroveň návrhu projektu a za návrh a odůvodnění jeho rozpočtu (viz opatření děkanky č. 28/2019),
b) v případě běžících či dokončených projektů (hlavní) řešitel/ka,
c) v ostatních případech autor/ka připravované publikace či kvalifikační práce.

Po odevzdání vyplněného online formuláře se Komise nejpozději do měsíce vyjádří:

a) souhlasně bez dalších připomínek,
b) souhlasně s připomínkami, žádost však není nutné vyplnit a odevzdat znovu, nebo
c) nesouhlasně s nutností žádost na základě připomínek přepracovat a znovu odevzdat.

Komunikace mezi žadateli a Komisí je možná během všech fází procesu. Oficiální vyjádření Komise obdrží žadatel/ka emailem s PDF přílohou v češtině a angličtině.