Ondřej Klípa

Ondřej Klípa

Ondřej Klípa

Zástupce předsedkyně

Mgr. Ondřej Klípa Ph.D.

Email: ondrej.klipa@fsv.cuni.cz 

Pracuje na Institutu mezinárodních studií a věnuje se výzkumu etnických menšin a migrace, a to zejména v poválečné historii střední a východní Evropy. Má zkušenosti s výzkumem orálně-historickou metodou a s využitím "pamětníků" ve vědeckých i popularizačních projektech. Byl/je zapojen jako člen řešitelského týmu či hlavní řešitel v projektech podpořených univerzitou (UNCE), GA ČR, TA ČR, stejně jako zahraničními donory (VolskwagenStiftung, Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg).