Pracovní komise AS FSV UK

Pracovní komise AS FSV UK

Pracovní komise zřizuje AS FSV UK pro svou specializovanou agendu. Poradním orgánům předsedá vždy člen senátu. Funkční období komisí je shodné s funkčním obdobím členů senátu.

V současné době má AS FSV UK následující komise: