Pracovní komise AS FSV UK

Pracovní komise AS FSV

Pracovní komise zřizuje AS FSV pro svou specializovanou agendu. Členy komisí mohou být jak členové senátu, tak další osoby z akademické obce fakulty.