Pracovní komise AS FSV UK

Pracovní komise AS FSV

Pracovní komise zřizuje AS FSV UK pro svou specializovanou agendu. Poradním orgánům předsedá vždy člen senátu.