Sociální komise

Členové Sociální komise

Členové komise, kteří jsou členy AS FSV UK

  • Jan Křovák (IKSŽ)
  • Veronika Macková (IKSŽ)
  • Barbora Součková (IKSŽ) - předsedkyně komise
  • Matěj Šarboch (IES)

Členové komise, kteří nejsou členy AS FSV UK

  • Eva M. Hejzlarová (odborová organizace)
  • Jan Hlaváč (IPS)
  • Lucie Lemonová (ISS) 

Zápisy ze zasedání Sociální komise v aktuálním funkčním období

Archiv zápisů ze zasedání sociální komise