Předsednictvo AS FSV UK

Předsednictvo Akademického senátu FSV UK

Předsednictvo je výkonným orgánem senátu. Předsednictvo je tvořeno předsedou, místopředsedou a dvěma dalšími členy. Členové předsednictva jsou voleni a odvoláváni tajným hlasováním senátu. Předsednictvo se schází podle potřeby. Schůzi předsednictva svolává předseda. O svolání předsednictva může požádat kterýkoli jeho člen. Informaci o jednání předsednictva a jeho závěrech přednáší předseda nebo jím pověřený člen předsednictva na příštím zasedání senátu. 

Předseda reprezentuje senát a vede potřebná jednání s děkanem, popřípadě tajemníkem nebo proděkanem, pokud není v konkrétních případech usneseno jinak. Předseda může v odůvodněných případech delegovat k jednáním s děkanem, proděkanem nebo tajemníkem fakulty člena senátu, zpravidla pak příslušné předsedy komisí. V případě nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda nebo jiný předsedou pověřený člen předsednictva.

Složení předsednictva Akademického senátu FSV UK

Předsedkyně

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

Magda Pečená

Místopředseda

Jan Volenec

Jan Volenec

Členové předsednictva

PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.   

Pavel Szobi

 

Mgr. Barbora Součková

Barbora Součková

Zápisy z jednání předsednictva v aktuálním funkčním období

Termín zasedání Zápis
3. 3. 2023 Zápis
14. 2. 2023 Zápis
30. 1. 2023 Zápis

2. 1. 2023

Zápis
28. 11. 2022 Zápis
31. 10. 2022 Zápis
3. 10. 2022 Zápis
5. 9. 2022 Zápis
6. 6. 2022 Zápis
10. 5. 2022 Zápis
28. 3. 2022 Zápis
21. 2. 2022 Zápis
24. 1. 2022 Zápis
4. 1. 2022 Zápis
28.11.2021 Zápis
24.10.2021 Zápis
27. 9. 2021 Zápis
6. 9. 2021 Zápis
7. 6. 2021 Zápis
24. 5. 2021 Zápis
3. 5. 2021 Zápis
29. 3. 2021 Zápis
22. 2. 2021 Zápis

 

Archiv zápisů ze zasedání předsednictva

2021

25. 1. 2021 Zápis
5. 1. 2021 Zápis

2020

23. 11. 2020 Zápis
26. 10. 2020 Zápis
29. 9. 2020 Zápis
24. 8. 2020 Zápis
25. 5. 2020 Zápis
27. 4. 2020 Zápis
30. 3. 2020 Zápis
24. 2. 2020 Zápis
27. 1. 2020 Zápis
6. 1. 2020 Zápis

2019

25. 11. 2019 Zápis 
29. 10. 2019 Zápis
24. 9. 2019 Zápis
27. 5. 2019 Zápis
29. 4. 2019 Zápis
25. 3. 2019 Zápis
25. 2. 2019 Zápis
7. 2. 2019 Zápis