Předsednictvo AS FSV UK

Předsednictvo Akademického senátu FSV UK

Předsednictvo je výkonným orgánem senátu. Předsednictvo je tvořeno předsedou, místopředsedou a dvěma dalšími členy. Členové předsednictva jsou voleni a odvoláváni tajným hlasováním senátu. Předsednictvo se schází podle potřeby. Schůzi předsednictva svolává předseda. O svolání předsednictva může požádat kterýkoli jeho člen. Informaci o jednání předsednictva a jeho závěrech přednáší předseda nebo jím pověřený člen předsednictva na příštím zasedání senátu. 

Předseda reprezentuje senát a vede potřebná jednání s děkanem, popřípadě tajemníkem nebo proděkanem, pokud není v konkrétních případech usneseno jinak. Předseda může v odůvodněných případech delegovat k jednáním s děkanem, proděkanem nebo tajemníkem fakulty člena senátu, zpravidla pak příslušné předsedy komisí. V případě nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda nebo jiný předsedou pověřený člen předsednictva.

Složení předsednictva Akademického senátu FSV UK

Předseda

Václav Moravec

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.

IKSŽ

vaclav.moravec@fsv.cuni.cz

Místopředseda

Ondřej Šveda

Bc. Ondřej Šveda

ISS

ondrej.sveda@fsv.cuni.cz

Členové předsednictva

Jaromír Soukup

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.           

IPS

jaromir.soukup@fsv.cuni.cz

Nick Ojo Omorodion

Bc. Nick Ojo Omorodion

IMS

nick.ojoomorodion@fsv.cuni.cz

 

Zápisy z jednání předsednictva

Termín zasedání Zápis
23. 11. 2020 Zápis
26. 10. 2020 Zápis
29. 9. 2020 Zápis
24. 8. 2020 Zápis
25. 5. 2020 Zápis
27. 4. 2020 Zápis
30. 3. 2020 Zápis
24. 2. 2020 Zápis
27. 1. 2020 Zápis
6. 1. 2020 Zápis
25. 11. 2019 Zápis 
29. 10. 2019 Zápis
24. 9. 2019 Zápis
27. 5. 2019 Zápis
29. 4. 2019 Zápis
25. 3. 2019 Zápis
25. 2. 2019 Zápis
7. 2. 2019 Zápis