Předsednictvo AS FSV UK

Předsednictvo Akademického senátu FSV UK

Předsednictvo je výkonným orgánem senátu. Předsednictvo je tvořeno předsedou, místopředsedou a dvěma dalšími členy. Členové předsednictva jsou voleni a odvoláváni tajným hlasováním senátu. Předsednictvo se schází podle potřeby. Schůzi předsednictva svolává předseda. O svolání předsednictva může požádat kterýkoli jeho člen. Informaci o jednání předsednictva a jeho závěrech přednáší předseda nebo jím pověřený člen předsednictva na příštím zasedání senátu. 

Předseda reprezentuje senát a vede potřebná jednání s děkanem, popřípadě tajemníkem nebo proděkanem, pokud není v konkrétních případech usneseno jinak. Předseda může v odůvodněných případech delegovat k jednáním s děkanem, proděkanem nebo tajemníkem fakulty člena senátu, zpravidla pak příslušné předsedy komisí. V případě nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda nebo jiný předsedou pověřený člen předsednictva.

Složení předsednictva Akademického senátu FSV UK

Předsedkyně

Magda Pečená

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

IES

Magda.Pecena@fsv.cuni.cz

Místopředseda

Nick Ojo Omorodion

Bc. Nick Ojo Omorodion

IMS

nick.ojoomorodion@fsv.cuni.cz

 

Členové předsednictva

Veronika Macková

Mgr. Veronika Macková, Ph.D.        

IKSŽ

 veronika.mackova@fsv.cuni.cz

Tomáš Kouba

Bc. Tomáš Kouba      

IPS

tomas.kouba@fsv.cuni.cz

 

Zápisy z jednání předsednictva v aktuálním funkčním období

Termín zasedání Zápis
10. 5. 2022 Zápis
28. 3. 2022 Zápis
21. 2. 2022 Zápis
24. 1. 2022 Zápis
4. 1. 2022 Zápis
28.11.2021 Zápis
24.10.2021 Zápis
27. 9. 2021 Zápis
6. 9. 2021 Zápis
7. 6. 2021 Zápis
24. 5. 2021 Zápis
3. 5. 2021 Zápis
29. 3. 2021 Zápis
22. 2. 2021 Zápis

 

Archiv zápisů ze zasedání předsednictva

2021

25. 1. 2021 Zápis
5. 1. 2021 Zápis

2020

23. 11. 2020 Zápis
26. 10. 2020 Zápis
29. 9. 2020 Zápis
24. 8. 2020 Zápis
25. 5. 2020 Zápis
27. 4. 2020 Zápis
30. 3. 2020 Zápis
24. 2. 2020 Zápis
27. 1. 2020 Zápis
6. 1. 2020 Zápis

2019

25. 11. 2019 Zápis 
29. 10. 2019 Zápis
24. 9. 2019 Zápis
27. 5. 2019 Zápis
29. 4. 2019 Zápis
25. 3. 2019 Zápis
25. 2. 2019 Zápis
7. 2. 2019 Zápis