Senátorky a senátoři AS FSV UK

Pedagogická komora

Emil Aslan

doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.

IPS

člen ekonomické komise                                                                                                   

emil.aslan@fsv.cuni.cz

Denisa Hejlová

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

IKSŽ

členka komise pro rozvoj 

členka komise pro vnější vztahy AS FSV UK           

denisa.hejlova@fsv.cuni.cz

Jan Hornát

PhDr. Jan Hornát, Ph.D.

IMS

člen ekonomické komise                                                                                                        

jan.hornat@fsv.cuni.cz

Hana Kubátová

Hana Kubátová, M.A., Ph.D. 

IPS

předsedkyně ekonomické komise 

členka sociální komise

hana.kubatova@fsv.cuni.cz

Jiří Kukačka

PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.

IES

předseda legislativní komise 

člen komise pro rozvoj

jiri.kukacka@fsv.cuni.cz

Filip Láb

doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.

IKSŽ

člen komise pro rozvoj

filip.lab@fsv.cuni.cz

Václav Moravec

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.

předseda AS FSV UK  

IKSŽ

člen komise pro vnější vztahy AS FSV UK

vaclav.moravec@fsv.cuni.cz

Jaromír Soukup

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

člen předsednictva AS FSV UK  

IPS

člen studijní komise

jaromir.soukup@fsv.cuni.cz

Petr Soukup

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

ISS

člen ekonomické komise

člen sociální komise

petr.soukup@fsv.cuni.cz

Martin Štoll

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

IKSŽ

člen legislativní komise

člen studijní komise

martin.stoll@fsv.cuni.cz

 

Studentská komora

Šimon Appelt

Šimon Appelt  

člen předsednictva AS FSV UK

IES

člen studijní komise                                                                                                            

simon.appelt@fsv.cuni.cz

Martin Bláha

Bc. Martin Bláha 

IPS

předseda komise pro rozvoj 

člen studijní komise 

člen komise pro vnější vztahy AS FSV UK

martin.blaha@fsv.cuni.cz

Jakub Iran

Bc. Jakub Iran

IPS

člen studijní komise

člen legislativní komise 

člen komise pro rozvoj

jakub.iran@fsv.cuni.cz

Petr Kobylka

Petr Kobylka

IPS

předseda studijní komise 

člen legislativní komise

petr.kobylka@fsv.cuni.cz

Jan Křovák

Jan Křovák

IKSŽ

člen studijní komise 

člen komise pro vnější vztahy AS FSV UK

jan.krovak@fsv.cuni.cz

Lucie Lemonová

Lucie Lemonová

ISS

členka sociální komise                                                                                                        

lucie.lemonova@fsv.cuni.cz

Veronika Macková

Mgr. Veronika Macková

IKSŽ

předsedkyně sociální komise

předsedkyně komise pro vnější vztahy AS FSV UK

členka studijní komise 

veronika.mackova@fsv.cuni.cz

Nick Ojo Omorodion

Bc. Nick Ojo Omorodion

IMS

člen komise pro rozvoj

nick.ojoomorodion@fsv.cuni.cz

Ondřej Šveda

Bc. Ondřej Šveda 

místopředseda AS FSV UK

ISS

člen ekonomické komise

člen legislativní komise 

člen komise pro rozvoj

ondrej.sveda@fsv.cuni.cz

Kateřina Turková

Mgr. Kateřina Turková

IKSŽ

členka ekonomické komise                                                                                          

katerina.turkova@fsv.cuni.cz