Senátorky a senátoři AS FSV UK

Pedagogická komora

Mgr. Ing. Olga Angelovská

ISS

členka studijní komise

olga.angelovska@fsv.cuni.cz

RNDr. Michal Červinka, Ph.D.

IES

člen legislativní komise

michal.cervinka@fsv.cuni.cz

PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.

IPS

člen ekonomické komise

ondrej.ditrych@fsv.cuni.cz

PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda AS FSV

IMS

člen ekonomické komise

david.emler@fsv.cuni.cz

doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

IKSŽ

 

jan.halada@fsv.cuni.cz

Ing. Monika Hollmannová

IES

členka ekonomické komise

monika.hollmannova@fsv.cuni.cz

PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.

IES

člen ekonomické a legislativní komise

jiri.kukacka@fsv.cuni.cz

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

ISS

místopředseda legislativní a člen ekonomické komise

vilem.novotny@fsv.cuni.cz

Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

IKSŽ

členka studijní komise

anna.shavit@fsv.cuni.cz

PhDr. Kamil Švec, Ph.D.

IKSŽ

 

kamil.svec@fsv.cuni.cz

Studentská komora

Bc. Miroslav Čermák

IMS

člen studijní komise a komise pro rozvoj

miroslav.cermak@fsv.cuni.cz

Mgr. et Mgr. Markéta Havelková - členka předsednictva AS FSV

ISS

předsedkyně studijní komise

marketa.havelkova@fsv.cuni.cz

PhDr. Karel Höfer - místopředseda AS FSV

IPS

člen studijní komise a komise pro rozvoj

karel.hoefer@fsv.cuni.cz

Mgr. Veronika Macková

IKSŽ

členka studijní komise

30655405@fsv.cuni.cz

Mgr. Karolína Musilová

IPS

členka studijní komise

karolina.musilova@fsv.cuni.cz

Ondřej Sýkora

IMS

 

47169702@fsv.cuni.cz

Mgr. Sandra Štefaniková

IKSŽ

členka studijní komise

sandra.stefanikova@fsv.cuni.cz

Mgr. Martina Topinková

IKSŽ

 

91588792@fsv.cuni.cz