Komise pro vnější vztahy AS FSV UK

Komise pro vnější vztahy AS FSV UK nebyla v tomto funkčním období ustavena.

Archiv zápisů ZE ZASEDÁNÍ KOMISE PRO VNĚJŠÍ VZTAHY AS FSV UK