Komise pro vnější vztahy AS FSV UK

ČLENOVÉ KOMISE PRO VNĚJŠÍ VZTAHY AS FSV UK

Členové komise, kteří jsou členy AS FSV UK

  • Martin Bláha (IPS)
  • Denisa Hejlová (IKSŽ)
  • Jan Křovák (IKSŽ) - předseda komise
  • Václav Moravec (IKSŽ)
  • Filip Šourek (IMS)

Členové komise, kteří nejsou členy AS FSV UK

  • Veronika Macková (IKSŽ) 

 

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ KOMISE PRO VNĚJŠÍ VZTAHY AS FSV UK V AKTUÁLNÍM FUNKČNÍM OBDOBÍ