Oddělení vědy

Oddělení vědy

Oddělení vědy je do vědecké činnosti fakulty zapojeno šířením informací prostřednictvím internetových stránek a e-mailu, aktivním vyhledáváním informací, podporou a koordinací publikační činnosti, poradenskou službou při přípravě a řešení grantových projektů a aktivní pomocí při organizování vědeckých konferencí a seminářů. Dále připravuje materiály pro jednaní vědecké rady a administrativně zajišťuje habilitační a jmenovací řízení.

Adresa

Oddělení vědy

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

1. patro (č. 114)

Kontakty

Jméno a příjmení

Oblasti specializace

Telefon

E-mail

Mgr. Eva Horníčková

(vedoucí oddělení)

vnitrouniverzitní programy Progres, Primus, UNCE, GAČR, GAUK, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí, Specifický vysokoškolský výzkum, hodnocení vědeckých výsledků

222 112 267

eva.hornickova@fsv.cuni.cz

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.

zahraniční grantové programy (mimo H2020), TAČR, program ERASMUS+, nadační programy, veřejné zakázky ve vědě a výzkumu, operační programy, programy MŠMT zaměřené na zahraniční spolupráci, Norské fondy, vědecká rada, komercionalizace výsledků

222 112 232

tomas.renner@fsv.cuni.cz

Bc. Simona Voráčková

habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, koordinace ediční činnosti, vyhlašované vědecké ceny a soutěže

222 112 290

simona.vorackova@fsv.cuni.cz

Lenka Zemanová, CertHE

Horizont 2020, grantové výzvy generálních ředitelství Evropské komise

222 112 171

lenka.zemanova@fsv.cuni.cz

Aktuality