Termíny

Termíny zasedání vědecké rady FSV UK

Zasedání Vědecké rady se konají vždy od 13:00 hodin v budově Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 (místnost č. 212, 2. patro) vyjma listopadového termínu, kdy se slavnostní zasedání koná ve 13:00 hodin v Malé aule historické budovy Karolina (Ovocný trh 560/5, Praha 1 - Staré Město).

Termíny zasedání vědecké rady v roce 2023

Plánované termíny zasedání Vědecké rady FSV UK v roce 2023:

15. 2. Pozvánka

8. 3. Pozvánka

12. 4. 

17. 5

14. 6. 

11.10.

8.11. (slavnostní zasedání VR)

13.12.