Termíny

Termíny zasedání vědecké rady FSV UK

Zasedání vědecké rady se konají vždy od 13:00 hodin v budově Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 (místnost č. 212, 2. patro) vyjma listopadového termínu, kdy se slavnostní zasedání koná ve 14:00 hodin v Goethe Institutu, Masarykovo nábř. 32, Praha 1 (sál ve druhém patře).

Termíny zasedání vědecké rady v roce 2019

13. únor Pozvánka
13. březen Pozvánka
10. duben Pozvánka
15. květen Pozvánka
12. červen Pozvánka
9. říjen Pozvánka
13. listopad Pozvánka na slavnostní zasedání v Goethe Institutu od 14:00 hodin (sál v druhém patře)
11. prosinec Pozvánka