Termíny

Termíny zasedání vědecké rady FSV UK v roce 2017

  • 8. únor
  • 8. březen
  • 12. duben
  • 10. květen
  • 14. červen
  • 11. říjen
  • 8. listopad - slavnostní zasedání v Karolinu (Malá aula)
  • 13. prosinec

Zasedání vědecké rady se konají vždy od 13:00 hodin v budově Hollar, Smetanovo nábřeží 6,

Praha 1 (místnost č. 212, 2. patro) vyjma listopadového termínu, kdy se slavnostní zasedání koná ve stejnou hodinu

v Malé aule historické budovy Karolina.