Jednací řád

Aktuální znění jednacího řádu vědecké rady FSV UK

Změny jednacího řádu, změna z roku 2008

Změny jednacího řádu, změna z roku 2002

Změny jednacího řádu, změna z roku 2000

Anglická verze Jednacího řádu