Složení vědecké rady

SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY FSV UK

Předseda:

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 

Řádní členové:

prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. 

Dr. Ing. Zdeněk Drábek

doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 

prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. 

prof. Roman Horváth, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. 

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

doc. Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D. 

prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. 

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. 

doc. Michel Perottino, Ph.D. 

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 

doc. Mgr. Tomáš Weiss, MA, Ph.D. 

doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. 

 

Čestní členové: 

prof. PhDr. Marie Bořek Dohalská, DrSc.

prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. 

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.

prof. Dr. Miroslav Novák

prof. MgA. David Jan Novotný

doc. PhDr. Barbora Osvaldová

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. 

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. 

prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.