Složení vědecké rady

SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY FSV UK

Předseda:

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Řádní členové:

prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. 

prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc.

Dr. Ing. Zdeněk Drábek

prof. Roman Horváth, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. 

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 

prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. 

prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D. 

prof. MgA. David Jan Novotný

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. 

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c.

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. 

prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. 

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 

doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 

doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. 

 

Čestní členové: 

prof. Dr. Detlef Brandes

prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.

prof. Christian Lequesne

prof. Georges Mink

prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.

prof. Dr. Miroslav Novák

doc. PhDr. Barbora Osvaldová

prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.

prof. Stein Ringen

prof. PhDr. Ilja Šrubař

prof. László Váradi