Program Start

Program Start

Program Start je novým programem na podporu vědy na UK, jehož řešiteli se mohou stát studenti doktorského studijního programu na UK. Program je realizován v rámci projektu Grantová schémata na UK (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935), který byl podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekty programu Start řešené na FSV UK

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

START/MED/071 Clinical Competencies and Postgraduate Training and Occupational Preferences of Medical Students Mgr. Lenka Šlegerová 2021-2023
START/SOC/034 Western Preparedness for the 21st Century Realities of a Great Power China: A Scenario Based Evaluation Mgr. Zachary Colin Lavengood 2021-2023
START/SOC/047 University Students During COVID-19 Pandemic Mgr. Michaela Kudrnáčová, M.Soc.Sc. 2021-2023

START/SOC/020 (hlavní pracoviště projektu - PF UK)

Patient's advocates to improve access to justice in involuntary hospitalisation

Shreya Bhardwaj   (členka týmu za FSV)

2021-2023