PRVOUK

Programy rozvoje vědních oblastí řešené na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (2012-2016)

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Zapojená pracoviště

P07

Psychosociální aspekty kvality lidského života

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (FF)

FF, FSV a 2.LF

P17

Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (FSV)

FSV, FF a PF

P20

Kulturní, sociální a historická antropologie

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (FHS)

FHS, FSV

P23

Ekonomie a finance

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. (CERGE)

CERGE, FSV

P17 - Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby

Koordinátor

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Členové Rady programu

prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.

doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.

doc. Michel Perottino, Ph.D.

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

JUDr. Michal Urban, Ph.D.

Řešitelská pracoviště

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Institut mezinárodních studií FSV UK

Institut politologických studií FSV UK

Institut sociologických studií FSV UK

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK

Filozofická fakulta - Katedra politologie

Právnická fakulta - Katedra politologie a sociologie

Anotace projektu

Vzor dedikace PRVOUK

Text/práce vznikl/vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), P17 Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby, řešeném na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

This study was supported by the Charles University Research Development Schemes, programm P17 - Sciences of Society, Politics, and Media under the Challenge of the Times.