Cooperatio

Cooperatio

Cooperatio je nový program základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově na období 2022 - 2026. Klíčovým dokumentem je opatření rektora č. 18/2021 – Zásady programu Cooperatio. Program je založen na oborovém členění. Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio sestává ze 43 vědních oblastí v rámci 4 panelů (humanitní vědy – „HUM“, společenské vědy – „SOC“, přírodní vědy, matematika a informatika – „SCI“, lékařské vědy – „MED“). Vědní oblasti se dále člení na obory a zahrnují všechny vědní obory, které budou na univerzitě v letech 2022-2026 systematicky rozvíjeny. Podrobné informace k programu jsou zveřejněny na webu Univerzity Karlovy.

 

Programy s účastí FSV

Zkratka

Název programu

Koordinátor

Zapojené součásti UK

AREA Area Studies

doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

 FSV
HIST History prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. (FF) FF, KTF, 1.LF, PřF, PedF, FSV, FHS, ÚDAUK
ECON Economics prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (CERGE) CERGE, FSV, PF, MFF
MCOM Media and Communication Studies PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. (FSV) FSV, FF, FHS
POLS Political Science doc. Michel Perottino, Ph.D. (FSV) FSV, FF
SCAN Social and Cultural Anthropology doc. PhDr. Zuzana Jurková, PhD. (FHS) FHS, FF, FSV
SOAS Sociology and Applied Social Sciences prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (FSV) FSV, ETF, HTF, FF, FHS
SPOS Sport Sciences – Social prof. PhDr. Marek Waic, CSc. (FTVS)

FTVS, FSV

Odkaz na stránku, kde je k dispozici kompletní struktura programu Cooperatio na UK

Dedikace programu Cooperatio

Návrh znění dedikace do výsledků, které vznikly v rámci programu Cooperatio:

"Tento výstup vznikl v rámci programu Cooperatio, vědní oblasti xxx." / "This work was supported by the Cooperatio Program, research area xxx".

Za xxx lze dosadit název či zkratku programu dle předchozí tabulky.