Primus

Primus/HUM/12: Za hranice hegemonických narativů a mýtů "Pohnutá minulost" v dějinách a paměti středovýchodní a jihovýchodní Evropy

Název projektu: Za hranice hegemonických narativů a mýtů "Pohnutá minulost" v dějinách a paměti středovýchodní a jihovýchodní Evropy

Číslo projektu: Primus/HUM/12

ŘešitelkaPhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D.

Doba řešení projektu: 1.1.2017 - 31.12.2019

Anotace projektu: Cílem projektu je zkoumat historické narativy „pohnuté minulosti“, které sehrály významnou roli při formování moderních národů a kulturních identit „imaginárních společenství“ v celé středovýchodní a jihovýchodní Evropě. Navrhovaný projekt tyto historické narativy identifikuje a dále zkoumá kolize jejich hegemonických a kontrahegemonických forem se zaměřením na syndrom mýtu oběti. Projektový tým složený ze čtyř dost-doktorských pracovníků a šesti studentů se zaměří na vybraná národní muzea a oficiální místa paměti nejen v podobě tradičních institucí, ale také „nových muzeí“. Prezentace historie v „národních“ muzeích bude konfrontována s výstavami pořádanými mimo tento rámec (např. vernakulární památníky a formy kulturně-politické produkce) v komunitních uměleckých centrech, veřejných vystoupeních, kolektivním umění nebo politických tancích. Tento projekt tak položí základ pro podání jedné či více ERC žádostí a otevře cestu pro alternativní prezentaci dějin skupin vlastních (in-groups) i cizích (out-groups), obvykle rozdělených radikálním nacionalismem a xenofobií.

Informace k soutěži Primus