Oddělení zahraničních styků

Oddělení zahraničních styků FSV UK

Oddělení zahraničních styků (OZS) se zabývá mezinárodní mobilitou studentů, pedagogů a zaměstnanců Fakulty sociálních věd. 

Nabídky, pokyny a informace najdete zde.

Adresa

Oddělení zahraničních styků OZS

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

2. patro (č. dveří 216, 217 a 218)

Úřední hodiny pro návštěvy studentů

Po

    ---

   13:30 - 16:30

Út

09:00  - 11:00

    ---

St

    ---

   13:30 - 15:30

Čt

    ---

    ---

09:00  - 11:00

    ---

Osobní návštěvu mimo úřední hodiny je nutné předem domluvit telefonicky nebo e-mailem.

Ve zbývající pracovní době se věnujeme vyřizování vašich dokumentů a dalších písemností.

Děkujeme za pochopení.

 

Změny v úředních hodinách:

Ve středu 06.11. 2019 jsou zrušené úřední hodiny referentek Anety Hoschlové, Elišky Kubjátové a Magdalény Čapkové. 

 

 

 

 

Kontakty

 

 

Jméno a příjmení

 

Oblasti specializace:

 

Telefon

 

E-mail

Vedoucí:

     
 

Mgr. Michaela Rudinská

(kancelář 218)

 

Rozvojový fond, POINT, stipendia

Strategická partnerství, internacionalizace

Konzultační hodiny pouze po předchozí domluvě

 

222 112 228

 

svoz@fsv.cuni.cz

 

Pracovníci:

     
 

Mgr. Aneta Höschlová

(kancelář 216)

 

Mezifakultní spolupráce - vyjíždějící studenti

Meziuniverzitní spolupráce - vyjíždějící studenti

Freemover vyjíždějící studenti

Fond mobility

Letní škola TFAS AIPES a EJI

 

222 112 221

 

studyabroad@fsv.cuni.cz

 

Mgr. Eliška Kubjátová

(kancelář 216)

Mezifakultní spolupráce - přijíždějící studenti

Meziuniverzitní spolupráce - přijíždějící studenti, akademická mobilita

Mezivládní dohody

Mezinárodní kreditová mobilita

CEEPUS, AKTION

 

222 112 226

 

exchange@fsv.cuni.cz 

 

Ing. Radek Kovács

(kancelář 217)

 

ERASMUS+ studentská mobilita - vyjíždějící studenti

ERASMUS+ praktické a absolventské stáže - vyjíždějící studenti

ERASMUS+ akademická mobilita

ERASMUS+ školení zaměstnanců

ERASMUS+ bilaterální smlouvy

Letní škola Leadership exCHANGE

 

222 112 235

 

outgoing@fsv.cuni.cz

 

Mgr. Barbora Čapinská

(kancelář 217)

Studentské mobility 222 112 235 mobility@fsv.cuni.cz

 

 

Ing. Eva Kapuciánová

(kancelář 216)

 

Mgr. Lukáš Budín

(kancelář 216)

 

Bakalářské a navazující magisterské programy v anglickém jazyce

 

222 112 287

 

222 112 254

 

 

degreeprograms@fsv.cuni.cz

 

 

Kateřina Frídlová

(kancelář 216)

 

Bakalářské a navazující magisterské programy v anglickém jazyce, nostrifikace

 

 

222 112 284

 

 

admissions@fsv.cuni.cz

 

 

Ing. Magdaléna Čapková

(kancelář 216)

ERASMUS+ studentská mobilita přijíždějící studenti

ERASMUS+ praktické stáže - přijíždějící studenti

 

222 112 273

 

incoming@fsv.cuni.cz

UPOZORNĚNÍ:

Agenda zahraničních pracovních cest (cestovní příkazy a vyúčtování) přešla od 1. ledna 2016 pod správu Ekonomického oddělení.