Téměř tři čtvrtiny lidí nejeví zájem o udržitelnou módu

Téměř tři čtvrtiny lidí nejeví zájem o udržitelnou módu

Praha, 9. 8. 2022 - FSV UK ve spolupráci s výzkumnou agenturou NMS, s.r.o. provedlo výzkum věnující se tématu udržitelné a pomalé módy. Z šetření vyplývá, že téměř tři čtvrtiny lidí nejeví zájem o udržitelnou módu. Hnutí pomalé a udržitelné módy (a mnoho dalších) vznikly jako reakce na stále navyšující se spotřebu a neudržitelnost rychlé módy a módního průmyslu obecně a v současnosti se stávají velkým tématem. Výzkum se věnuje konkrétně tomu, jak se udržitelnost a myšlenky pomalé módy promítají do přemýšlení a spotřebitelského chování spojeným s módou v prostředí České republiky.

Základní témata výzkumu byla:

  • Kdo jsou jedinci zajímající se o udržitelnou módu?
  • Jaké faktory a strategie jsou důležité při pořizování si nového oblečení?
  • Jak je s oblečením nakládáno během jeho užívání ve vztahu k udržitelnosti a pomalé módě?
  • Jak je s oblečením nakládáno po jeho vyřazení ze šatníku?
  • Co respondenty k takovému jednání motivuje?
  • Jakou zkušenost mají s udržitelnou módou?

V rámci šetření byl zjišťován např. zájem o udržitelnou módu, který byl oproti očekávání menší; 27,5 % dotázaných vyjádřilo zájem o udržitelnou módu a 72,5 % vyjádřilo nezájem.

Výzkum se též zaměřil na to, co jednotlivce k udržitelnému chování spojeným s módou nejvíce motivuje. Nejčastějšími motivacemi bylo neplýtvání zdroji, snížení dopadu na životní prostředí a lepší pocit sám ze sebe.

„Výzkum přináší shrnutí aktuální situace a odpovědi na vybrané klíčové otázky na poli udržitelné a pomalé módy v České republice z pohledu spotřebitele,“ říká o výzkumu jeho hlavní řešitelka Mgr. Dominika Matějovcová z Institutu sociologických studií FSV UK.

„Zájem o módu mě provázel už od dětských let. Zájem o udržitelnou módu se přidal až později, kdy jsem měla při pracovní zkušenosti v jednom z větších módních řetězců možnost nahlédnout „za oponu“ rychlé módy. Téma považuji za velmi aktuální, a proto jsem se mu rozhodla věnovat ve svém výzkumu,“ dodává Matějovcová.

Kompletní zprávu z výzkumu najdete zde.

Kontakt:

Mgr. Kristýna Pružinová, tisková mluvčí

kristyna.pruzinova@fsv.cuni.cz

Mobil: 778 743 979