Projekt CEDMO zaměřený na výzkum informačních poruch a asistenci umělé inteligence při ověřování faktů zahájil činnost

Projekt CEDMO zaměřený na výzkum informačních poruch a asistenci umělé inteligence při ověřování faktů zahájil činnost

Praha 15. 11. 2021 – Odhalovat, zkoumat a snižovat šíření informačních poruch, včetně jednotlivých typů dezinformací, bude nový mezinárodní projekt CEDMO (Central European Digital Media Observatory), který na počátku října zahájil činnost. Koordinuje jej Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a hlavní řešitel Václav Moravec. S partnery z Česka, Slovenska, Polska a odborníky z Francie a Řecka se tak CEDMO začlenilo do sítě prestižních evropských interdisciplinárních center. Činnost středoevropského konsorcia podpoří také řada špičkových evropských odborníků z nejrůznějších oblastí – od bezpečnosti, médií až po psychologii nebo umělou inteligenci.

Cílem projektu CEDMO je zrychlit a zefektivnit ověřování faktů (tzv. fact-checking) s využitím umělé inteligence, která například automatizuje jednotlivé postupy. „Ověřování zahrnuje řadu časově náročných kroků, jako například monitorování online prostoru a identifikaci potenciálně falešných zpráv, které mohou mít zásadní negativní vliv na společnost. Umělá inteligence dokáže zásadně pomoci lidem ověřujícím fakta například tak, že jim doporučí obsah, jehož pravdivost má význam zkoumat. Je to důležité zejména pro zprávy, které mají potenciál se rychle šířit a zasáhnout velké množství lidí,” vysvětluje Mária Bieliková, koordinátorka technické části projektu a generální ředitelka slovenského Kempelenova institutu inteligentních technologií (KInIT).

Ten společně s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) dále navrhuje metody a nástroje, které podpoří a zefektivní každodenní práci fact-checkerů. „Dnes fakticky neexistují řešení, které by bylo možné snadno použít, a proto zde velkou roli bude hrát výzkum. Důraz klademe na transparentnost navržených řešení, například vysvětlíme, proč umělá inteligence doporučuje takový závěr, nebo budeme čerpat zpětnou vazbu od fact-checkerů,“ dodává Bieliková.

CEDMO podpořila vybraná ministerstva i nevládní organizace v zúčastněných zemích, zájem o zapojení či získané výsledky projevily soukromé společnosti či média zabývající se ověřováním faktů. Do řízení se zapojili významní odborníci, kteří usedli do strategickém výboru (Strategy Board), projektové rady (Project Executive Board) a především do mezinárodního multidisciplinárního poradního orgánu (Advisory Board). „Ten tvoří jedenáct respektovaných osobností z oblasti médií, umělé inteligence, státní správy i neziskových organizací. Jeho předsedou je Jochen Spangenberg, zástupce vedoucího pro výzkum a spolupráci v německém veřejnoprávním médiu Deutsche Welle,“ říká koordinátor projektu CEDMO Václav Moravec z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která je hlavním řešitelským pracovištěm.

Dalším významným odborníkem v poradním orgánu je Michal Pěchouček, který zakládal Centrum umělé inteligence při ČVUT. Jako technický ředitel ve společnosti Avast má na starosti také výzkum v oblasti AI, strojového učení a kybernetické bezpečnosti. Francii zastupuje Sylvie Kauffmannová, bývalá šéfredaktorka deníku Le Monde, která má rovněž bohaté zkušenosti z pozice zahraniční korespondentky v Londýně, Moskvě, USA a jihovýchodní Asii. Zkušenosti ze Slovenska nabídne odborník na informační bezpečnost Tomáš Kriššák, jenž založil projekty Confident Slovakia a Checkbot na detekování možných dezinformací, toxického nacionalismu a na posílení kritického myšlení. Mezi polské odborníky patří Jacek Żakowski. Spoluzakladatel deníku Gazeta Wyborcza působil jako první předseda polské informační agentury, spoluzaložil také Collegium Civitas, diskusní skupinu nejvýznamnějších polských vědců z oblasti sociálních věd, kteří pracují mimo Polsko na nejlepších světových univerzitách.

Francouzská tisková agentura Agence France-Presse (AFP) a česká nezávislá fact-checkingová platforma Demagog.cz zajistí nepřetržité ověřování faktů s důrazem na důvěryhodnost či pluralismus, zaměří se na mediální výstupy ve čtyřech jazycích: češtině, slovenštině, polštině a angličtině. „AFP je hrdá, že se může podílet na iniciativě, která spojí hlavní aktéry proti dezinformacím, zmapuje sítě šířící falešné zprávy na internetu a dešifruje jejich strategie a dopad tohoto jevu na společnost. Je to zásadní problém, který musíme všichni řešit,” potvrzuje Christine Buhagiarová, ředitelka AFP pro Evropu a koordinátorka fact-checkingové části CEDMO.

Dále se vědci budou věnovat také důsledkům informačních poruch, v čele s dezinformacemi. „V poslední době pozorujeme jejich rostoucí množství a kam až mohou vést. Jsou komplikovaným fenoménem, ​​o kterém víme hodně, ale stále ne tolik, abychom mu dokázali účinně čelit. Proto jsou výzkumy a analýzy velmi důležité, především za účelem efektivního vzdělávání různých společenských skupin,” zdůrazňuje Karina Stasiuk-Krajewska, polská mediální odbornice z univerzity SWPS. „Budeme například studovat jazykovou a vizuální strukturu falešných zpráv a jejich šíření prostřednictvím internetu. Jsme přesvědčeni, že se nám podaří získat přesný popis dezinformačních jevů, který v regionu střední a východní Evropy zatím nemáme,” doplňuje Stasiuk-Krajewska. Výzkumníci se zapojí také do kampaní na zvyšování mediální gramotnosti, mimo jiné s cílem vzdělávat učitele a novináře. Zvláštní pozornost budou věnovat mladé generaci, žákům a studentům.

Konsorcium CEDMO pod vedením Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zahrnuje osm partnerů a čtyři subdodavatele. Společnost ATC bude zodpovědná za rozvoj technické infrastruktury. Každodenní ověřování faktů zajistí AFP, Demagog.cz a subdodavatelé Konkret24 a Infosecurity.sk. Výzkumníci ze společnosti KInIT a z Českého vysokého učení technického se zaměří na vývoj metod a digitálních nástrojů, které rychleji odhalí falešné zprávy. Dopad dezinformací na společnost budou kromě Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zkoumat také vědci z Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, z Vysoké školy sociálních a humanitních věd (SWPS) ve Varšavě, dále subdodavatelé Collegium Civitas rovněž z polské metropole a Univerzita Palackého v Olomouci.

V případě dotazů a zájmu o další informace k CEDMO se můžete obrátit na Adrianu Dergam, cedmo@fsv.cuni.cz

Projekt CEDMO je spolufinancován Evropskou komisí prostřednictvím Nástroje Evropské unie pro propojení Evropy, TELECOMMUNICATIONS SECTOR - CEF-TC- 2020-2 s číslem projektu: 2020-EU-IA-0267.