TZ: Učí nás Netflix být lepšími Evropany? Mezinárodního projektu o evropské identitě se účastní i čeští vědci

Učí nás Netflix být lepšími Evropany? Mezinárodního projektu o evropské identitě se účastní i čeští vědci

19. 3. 2021, Praha – V březnu 2021 odstartoval mezinárodní výzkumný projekt EUMEPLAT, který si dává za cíl zjistit, jak mediální platformy jako YouTube, NewsFeed nebo Netflix ovlivňují naše představy o evropskosti.

Projektu – zaměřeného na evropskou identitu – se účastní také vědecký tým z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK pod vedením mimořádného profesora Univerzity Karlovy Nica Carpentiera. „Tento projekt je jedinečnou příležitostí studovat, jak nás média nebo televizní seriály učí, co to znamená být Evropanem,“ uvádí Carpentier.

Jedná se také o úspěch pro obor mediálních studií v České republice. Projekt je totiž realizovaný v rámci největšího a nejvýznamnějšího evropského programu pro financování akademického výzkumu Horizon 2020. A čeští mediální vědci jsou mezi hlavními řešiteli vůbec poprvé.

Na tříletém projektu pracuje 12 výzkumných týmů z deseti zemí, což vědcům umožňuje sdílet poznatky o proměňujících se mediálních krajinách napříč Evropou od Itálie a Španělska přes Německo a Českou republiku až po Belgii a Švédsko. Celý název projektu EUMEPLAT je zkráceninou pro Evropské mediální platformy: Zhodnocení pozitivních a negativních externalit pro evropskou kulturu (European Media Platforms: Assessing Positive and Negative Externalities for European Culture). Takzvaná platformizace označuje proces změn v architektuře internetu, která vedla k větší centralizaci moci i obsahu.

„Budeme analyzovat protievropské fake news, mediální reprezentace genderu a imigrace v evropských médiích, ale také legislativní boje mezi americkými platformami a evropskou politikou,“ vysvětluje mediální teoretik Carpentier. Dále poukazuje na fakt, že evropská dimenze nebyla v mediální historii nikdy moc viditelná. Projevuje se to na různých úrovních v takzvaném kreativním průmyslu. Film počítá spíš s národními produkcemi nebo kulturním importem z nejvlivnějších zemí, webové platformy jsou zase vlastněné z velké části americkými společnostmi.

Součástí interdisciplinárního přístupu bude historická analýza evropských médií a jejich legislativ, ale také teoretická předpověď – založená na získaných datech – s cílem upozornit na možné změny v evropské mediální krajině. „Umožní nám to lépe a hlouběji porozumět evropské kultuře a médiím v 21. století,“ uzavírá Carpentier.

 

technologie - ilustrace

 

Více informací poskytne:

Mgr. Miloš Hroch

Milos.hroch@fsv.cuni.cz

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy