Fakulta sociálních věd poprvé koordinuje mezifakultní špičkový výzkum napříč Univerzitou Karlovou

Fakulta sociálních věd poprvé koordinuje mezifakultní špičkový výzkum napříč Univerzitou Karlovou

Praha, 3. 1. 2023 - Fakulta sociálních věd je poprvé koordinátorem mezifakultního špičkového výzkumu realizovaného napříč Univerzitou Karlovou pod hlavičkou Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). Na prvním setkání administrativních týmů, které se uskutečnilo dne 5. prosince, to uvedl děkan FSV UK Tomáš Karásek. Cílem aktivit tohoto konsorcia vedeného Masarykovou univerzitou je poučit se ze situace nastalé v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 a vytvořit nástroje reakce na podobné systémové hrozby do budoucna. Projekt je financován z Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví (EXCELES), spadajícího pod Národní plán obnovy (NPO).

„Žádný vědec, tím méně ten excelentní, se neobejde bez kvalitní projektové podpory, proto jsme vděční všem kolegům, kteří nám toto cenné zázemí zajišťují,“ uvedl hlavní spoluřešitel projektu za Univerzitu Karlovu Dino Numerato. Prioritním tématem úvodního jednání bylo nastavení komunikační strategie z pozice koordinující FSV UK směrem k partnerským fakultám a institutům, řekl k obsahu setkání hlavní projektový manažer na UK Martin Jaroš. „Vyjednání a schválení mezifakultní smlouvy, která definuje naši pozici univerzitního koordinátora, trvalo celého půl roku, ale s dojednanými podmínkami jsou, pevně věřím, spokojeni všichni partneři,“ dodal proděkan pro rozvoj FSV UK David Emler.

V rámci projektu SYRI došlo ke spojení týmů Masarykovy univerzity, Karlovy univerzity a Akademie věd, na jejichž půdě se realizuje špičkový sociálněvědní výzkum. Cílem tohoto propojení institucí a oborů jsou nejen excelentní publikace základního výzkumu na mezinárodní úrovni, ale i praktické aplikace, například pro fungování veřejné správy a dalších institucí. Aktuality projektu lze sledovat na internetových stránkách https://www.syri.cz/.

 

Kontakt:

Mgr. Kristýna Pružinová, tisková mluvčí

kristyna.pruzinova@fsv.cuni.cz

Mobil: 778 743 979

 

 

Foto: Barbora Součková