Web Infomore.cz vyhrál cenu AMEC Awards

Web Infomore.cz vyhrál cenu AMEC Awards

Praha, 1. 12. 2021 - Celosvětová soutěž mediálních analytiků AMEC Awards zná své letošní vítěze. V kategorii zaměřené na efektivní plánování, výzkum a evaluaci komunikace bodoval web Infomore.cz, který je společným projektem Fakulty sociálních věd UK, Lékařské fakulty MU v Brně a společnosti NEWTON Media. Vítězný tým analytiků z akademické i komerční sféry již téměř rok sleduje mediální pokrytí epidemie onemocnění covid-19 a poukazuje na dobrou i špatnou praxi v šíření informací k pandemii.

Oceněný projekt vedený Václavem Moravcem se snaží omezit tzv. infodemii, tedy fenomén nadměrného šíření nepřesných, zavádějících či lživých zpráv k současné pandemii covid-19, ale také k dalším budoucím epidemiím. Prostřednictvím webu infomore.cz poukazuje na špatnou práci novinářů s daty, neznalost lékařské terminologie anebo používání nevhodných příkladů a srovnání. Vedle kvantitativních a kvalitativních mediálních analýz je na webu dostupný výkladový slovník pojmů souvisejících s covidem-19, včetně dvou animovaných sérií (celkem 12 dílů) anebo doporučení novinářům a novinářkám pro kvalitní zpravodajské a publicistické pokrytí pandemie.

Jen v prvních týdnech trvání projektu navštívilo web Infomore.cz 14 000 unikátních uživatelů, kteří zhlédli 46 000 stránek. Vzhledem k primární cílové skupině, kterou jsou novináři, zaměstnanci médií a studenti žurnalistiky, jde o skvělá data. Studenti žurnalistiky také připravují pro web texty o nejnovějších studiích týkajících se covidu-19 publikovaných ve světových odborných časopisech. „Když před rokem tento web vznikl jako jeden z hlavních výstupů našeho interdisciplinárního projektu, netušil jsem, jaký zájem o ně projeví odborná veřejnost, včetně prestižního ocenění AMEC Awards 2021. Je to úžasné poděkování nejen pro všechny kolegyně a kolegy v týmu infomore.cz, ale též Technologickou agenturu ČR, že podporuje aplikovaný výzkum v oblasti žurnalistiky a médií,“ říká Václav Moravec z FSV UK. 

Sekundární cílovou skupinou projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky je širší veřejnost, u které web Infomore.cz posiluje mediální, ale taky zdravotní gramotnost. O sdílení znalostní báze projevilo zájem Ministerstvo zdravotnictví ČR nebo Sdružení praktických lékařů ČR (do velkého výzkumu týkajícího se infodemie v ČR se během jednoho měsíce zapojila celá čtvrtina všech členů). Na web odkazuje také Národní zdravotní informační portál (NZIP).

Tým NEWTON Media do projektu přispívá analýzami klasických a sociálních médií. Sleduje, jaké zprávy o koronaviru se v médiích objevují, detekuje nesrovnalosti či dezinformace a mapuje jejich šíření českým mediálním prostorem. „Pandemie covid-19 představuje pro média a novináře naprosto bezprecedentní úkol, ale také zodpovědnost. Web Infomore.cz se ukázal jako výborný pomocník, který díky práci našich analytiků i dalších odborníků a s využitím nejmodernějších technologií, jako je umělá inteligence, pomáhá tuto výzvu lépe zvládnout,“ říká Petr Herian, zakladatel a majitel NEWTON Media.

MEC Awards jsou v oboru nejvyšším možným oceněním. Více informací o asociaci AMEC a AMEC Awards naleznete zde

Kontakt pro média: Jitka Adamčíková, tel.: 605 441 267, e-mail: jitka.adamcikova@newtonmedia.cz

Grafické podklady naleznete zde