TZ: Položení základního kamene nové budovy zahájilo dostavbu areálu v Jinonicích

Velký krok směrem k modernizaci výuky na FSV UK: Položení základního kamene nové budovy zahájilo dostavbu areálu v Jinonicích

logo ESF a MSMT

Slavnostní poklepání na základní kámen zahájilo výstavbu nové budovy jinonického areálu. Projekt „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“ tak vstupuje do fáze realizace. Nově zrekonstruované prostory a nová budova se studentům otevřou v roce 2022. Více než třičtvrtěmiliardová investice je z 95 % financována z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavní motivací projektu je vyřešení nedostatku kvalitního prostorového zázemí, se kterým se FSV dlouhodobě potýká, vytvoření podmínek pro vysoce kvalitní výuku a výzkumné aktivity a soustředění co největšího počtu výukových a výzkumných aktivit na jedno místo. Zhotovitelem stavby je stavební firma OHL ŽS, a.s.

Poklepání na základní kámen

FOTO: Slavnostní poklepání na základní kámen nové budovy areálu v Jinonicích. Zleva: Václav Velčovský, náměstek ministra školství pro řízení sekce EU a ESIF; Renáta Zajíčková, starostka Městské části Praha 5; Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy; Alice Němcová Tejkalová, děkanka FSV UK; Jan Chabr, radní Magistrátu hl. m. Prahy;  Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy OHL ŽS, a. s. a Tomáš Karásek, proděkan FSV UK pro rozvoj.

Slavnostní akt, který se konal v úterý 15. 10. 2019, proběhl za účasti rektora UK Tomáše Zimy, děkanky FSV UK Alice Němcové Tejkalové a zástupců MŠMT, Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Praha 5 a stavební firmy OHL ŽS, a.s.

Navzdory široké diskuzi napříč akademickou obcí, která záměr modernizovat a rekonstruovat jinonický areál provázela od samotného začátku, jsme se všichni dokázali shodnout na tom, že chceme Jinonice rozvíjet. Jsem proto nesmírně ráda, že tento projekt FSV spojuje a pevně věřím, že i přes jeho obtížnost jej dotáhneme do úspěšného konce a v nových prostorách budeme moci provozovat akademickou činnost na úrovni 21. století,“ uvedla děkanka Alice Němcová Tejkalová.   

Základní kámen, na který zúčastnění slavnostně poklepali, bude součástí nové čtyřpatrové budovy, která vznikne během první fáze realizace projektu a vytvoří vstupní bránu do jinonického minikampusu. V novostavbě se bude nacházet foyer s recepcí školy a knihovny, které bude sloužit jako výstavní prostor s přilehlou kavárnou. Budova bude sloužit především studentům nabídkou míst pro samostudium, týmové studium a relaxaci a jako knihovna. Tyto prostory pro studenty v současnosti v areálu chybí.

Těší mě, že projekt dostavby a rekonstrukce areálu v Jinonicích, který přinese zejména moderní výukové prostory, přispěje nejen k lepším podmínkám pro zaměstnance a studenty FSV, ale umožní spojit několik pracovišť Fakulty sociálních věd na jedno místo,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Vše bude zřízeno ve vysokém technologickém standardu. Místnosti budou vybaveny audiovizuální technikou (interaktivní tabule, LCD panely, konferenční technologie apod.). Ve druhé fázi projektu pak dojde ke kompletní rekonstrukci stávajících objektů – přednáškových sálů, seminárních místnosti a kanceláří. Celý projekt je koncipován s ohledem na docílení úsporného, energeticky efektivního a ekologického provozu.

Areál v současnosti tvoří dvě budovy o čtyřech a šesti nadzemních podlažích. Vzhledem k jejich původnímu účelu administrativních prostor pro MŠMT a době výstavby okolo roku 2000, dnes již nevyhovují potřebám moderní vysoké školy.

„Společnost OHL ŽS, a.s. může tímto projektem navázat na svou tradici staveb sloužících občanské vybavenosti – tedy budov nemocnic, školních areálů nebo sportovišť. Takové stavby jsou stále potřebné a dávají projektu vyšší smysl. Projektu dostavby Jinonic přeji zdárný konec – dostavbu, která bude plně odpovídat představám FSV UK,“ uvedl za zhotovitele stavby firmu OHL ŽS, a. s. ředitel divize J-Čechy Aleš Kézr.

Výhradním uživatelem Areálu Jinonice se po dokončení projektu stane Fakulta sociálních věd, která zde plánuje centralizovat co největší část svého provozu. V současné době areál sdílí spolu s Filozofickou fakultou a Fakultou humanitních studií. Obě fakulty však vzhledem ke svým vlastním stavebním projektům připravují do budoucna uvolnění jinonických prostor.

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836