Projekt Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání úspěšně ukončen

Projekt Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání úspěšně ukončen

Praha, 5. 1. 2022 - Řešení grantového projektu Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání, na kterém se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA tři roky pracoval společný tým Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a společnosti Newton Media, úspěšně končí.

Po uspořádání workshopu, vydání working papers a uspořádání odborné konference řešitelé realizovali hlavní cíl projektu: vyvinuli a otestovali novou metodiku pro měření naplňování zákonných požadavků objektivity a vyváženosti v rozhlasovém a televizním vysílání.

Společnost Newton Media nyní novou metodiku (pod pracovním názvem VyVy21) zavádí do své analytické praxe a je podle ní připravena realizovat analýzy na zakázku regulačních orgánů, samotných vysílatelů i všech ostatních zájemců.

Současně byl odevzdán do tisku rukopis odborné knihy Vyváženost ve vysílání, která kromě shrnutí všech základních teoretických zjištění projektu přináší i praktický manuál, jak s metodikou pracovat i na dalších analytických pracovištích nebo ji využít při výuce. Vydání knihy autorů Jana Křečka, Jana Miesslera, Vlastimila Nečase a Ivana Vodochodského je naplánováno v nakladatelství Grada na květen 2022.

Kontakt pro média: Jan Křeček, PhD., jan.krecek@fsv.cuni.cz