TZ: FSV UK otevírá nový magisterský obor Strategická komunikace

Fakulta sociálních věd UK otevírá nový magisterský obor Strategická komunikace

Od nového akademického roku nastoupí kolem padesátky studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na nový magisterský obor Strategická komunikace. Univerzita Karlova tak začne nabízet strategickou komunikaci jako první veřejná vysoká škola v České republice. Při její tvorbě se pedagogové inspirovali v zahraničí, například na americké Columbia University nebo univerzitě v Lipsku, která je jedničkou ve výuce komunikace v Německu.

strategic communication fsv uk

Poptávka po strategickém řízení komunikace roste od firem, veřejných institucí i dalších organizací. Podle letošního výzkumu agentury Edelman lidé od firem stále více čekají, že budou veřejné dění nejenom komentovat, ale i aktivně se na něm podílet – 64 % respondentů po firmách požaduje, aby řešily společenské problémy a naslouchaly názorům svých zaměstnanců. 92 % zaměstnanců by chtělo, aby se jejich nadřízení vyjadřovali k různým celospolečenským problémům, například pokračující automatizaci ve výrobě, rekvalifikaci nebo etice využívání technologií a 81 % respondentů zdůrazňuje, že musí firmě věřit, že to, co dělají, je správné, aby si koupili jejich produkty.

Strategická komunikace pomáhá organizacím nejen v tom, co a jak říkat, ale zasahuje do samotného vedení firmy – spolupodílí se tedy na tom, co dělat. Stále větší roli v jednání firem hraje i etika. Podle výzkumu European Communication Monitor, na kterém se podílí i pedagogové z katedry, je pro firmy i instituce důležité, aby nechaly veřejnost nahlédnout do svých vnitřních procesů a jednaly eticky. Téměř dvě třetiny (64,8 %) komunikačních profesionálů v Evropě loni muselo řešit alespoň jeden etický problém. Ty s sebou přináší zejména rychlý rozvoj technologií a nové formy reklamy – například komunikační roboti, kteří odpovídají v diskusích na sociálních médiích, nebo influenceři, kteří skrytě propagují produkty. Počet závažných etických dilemat vzrostl během pěti let z 35 na 46,5 %. „Kritické myšlení a etické rozhodování bude tvořit klíčovou složku našeho studijního programu. Není to jen jeden z povinných předmětů, ale o etických dilematech se budeme bavit se studenty průřezově ve většině předmětů. K tomu je zapotřebí otevřená a svobodná možnost diskuse, kterou na Univerzitě Karlově máme,“ říká garantka studijního oboru Denisa Hejlová.

Absolventky a absolventi nového oboru Strategická komunikace budou po absolvování pracovat na vyšších manažerských nebo řídících pozicích nejen ve firmách, ale i ve státní správě, v kulturních nebo vzdělávacích institucích a v dalších typech organizací.

Jsem ráda, že tým pedagogů z katedry marketingové komunikace a public relations, kterému se podařilo vybudovat jeden z nejžádanějších oborů u nás, otevírá nové navazující magisterské studium strategické komunikace. Je to i díky tomu, že sledují nejnovější trendy ve vývoji oboru a jejich studium konzultují i obohacují přední mezinárodní odborníci. Těší mě, že naše fakulta dokáže studentům nabídnout nové možnosti, které je připraví na budoucnost ve stále složitějším světě,“ říká děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová.

Kontakt:

Mgr. Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836