TZ: Knihovna FSV UK spustila přístup do dvou kompletních kolekcí e-knih Cambridge Core a Taylor & Francis Group eBooks

TZ: Knihovna FSV UK spustila přístup do dvou kompletních kolekcí e-knih Cambridge Core a Taylor & Francis Group eBooks

Praha, 19. 10. 2021 - 1. října spustila Knihovna FSV UK pro všechny studentky a studenty Univerzity Karlovy přístup do dvou kolekcí e-knih Cambridge Core a Taylor & Francis Group eBooks. Kompletní kolekce budou přístupné do 30. 9. 2022, následně budou na základě stažení a čtenosti vybrány k nákupu nejvíce využívané tituly.

Na platformě Cambridge Core je dostupný výběr e-knih z oblasti sociálních, humanitních, právních, přírodních, lékařských, technických věd. Také je k dispozici několik jednotlivě předplácených časopisů. V rámci Univerzity Karlovy je zpřístupněna také kolekce Cambridge Online Journals - Humanities and Social Sciences (HSS), která zahrnuje e-časopisy z oborů archeologie, ekonomie, historie, filozofie, politologie.

Taylor & Francis Group eBooks nabízí výběrovou kolekci e-knih z let 2011-2017. Kolekce e-knih pokrývají obory: přírodní vědy, ekonomika, podnikání a management, inženýrství, lékařství, sociální vědy a výchova a vzdělávání. K licencovaným e-knihám jsou dostupné také desítky Open Access e-knih. 

Obě knižní kolekce jsou dostupné v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu. To znamená, že uživatelé mají do 30. 9. 2022 dostupnou celou kolekci knih a následně budou na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly.

Pro všechny studenty a uživatele počítačové sítě Univerzity Karlovy jsou e-knihy dostupné v rámci univerzitního katalogu UKAŽ nebo přímo na adrese vydavatelství Taylor & Francis Group a Cambridge Core. Využít lze i přístup prostřednictvím služby Infozdroje.

Kolekce e-knih jsou hrazeny z projektu VVV 016.

Kontakt:

Mgr. Kristýna Pružinová, tisková mluvčí

kristyna.pruzinova@fsv.cuni.cz

Mobil: 778 743 979