TZ: Nová vysokorychlostní mobilita je jednoznačnou prioritou

TZ: Nová vysokorychlostní mobilita je jednoznačnou prioritou

Dne 15. března 2024 proběhl odborný seminář „Vysokorychlostní tratě: Priorita a/nebo nová mobilita?“ organizovaný Institutem pro dopravní ekonomii, geografii a politiku, který je společným akademickým pracovištěm Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy. Jednalo se již o páté setkání vědeckovýzkumné platformy propojující dopravce, dopravní experty a zástupce dopravní infrastruktury s akademiky. Partnerem tohoto ročníku se stala Správa železnic, státní organizace. Na akci byly prezentovány výsledky výzkumů tří studií vybraných na základě témat publikace Nová mobilita – Vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace vzešlé z projektu Nová mobilita.

Ministr dopravy České republiky Martin Kupka při svém vystoupení na odborném semináři.

Setkání zahájili ministr dopravy České republiky Martin Kupka a generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Diskutující se následně zabývali otázkami souvisejícími s realizací vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice, a to konkrétně faktory, které ovlivní, zda je cestující zvolí, či nezvolí k přepravě.

Příspěvky a následná diskuse ukázaly, jaké zásadní dopady na dopravní chování tuzemské populace bude výstavba VRT mít. Potvrzuje se, že se tím radikálně zrychlí a zatraktivní cestování veřejnou dopravou pro velkou část populace a že takový projekt rozvoje dopravní infrastruktury zásadně přispěje k rozvoji kvality života a ekonomiky v řadě regionů. „VRT se stane další alternativou uživatelů dopravy (automobil, autobus, vlak) a významně rozšíří potenciál vnitrostátní přepravy mezi metropolitními oblastmi, jejich zázemím i přilehlými regiony," shrnul profesor Martin Kvizda z Ekonomicko-správní fakulty MU.

„Nové tratě také navýší stávající kapacitu železniční sítě. A to vše dokáže implikovat širší národohospodářské efekty,” komentoval ve svém příspěvku docent Vilém Pařil z Ekonomicko-správní fakulty MU. Dále poukázal na význam rychlosti a vnitřního komfortu přepravy pro rozhodování cestujících i na důležitost intramodální konkurence, což podle něj právě projekt VRT naplňuje.

Docent Tomáš Nigrin z Fakulty sociálních věd UK při svém příspěvku na odborném semináři.

V závěru programu docent Tomáš Nigrin z Fakulty sociálních věd UK na základě zahraničních příkladů zdůraznil, že realizace VRT bude zásadním impulsem pro českou ekonomiku a umožní napojení České republiky na zahraniční ekonomická centra. Samotná realizace VRT pak kromě jiného umožní realizovat ekologické cíle v trvale udržitelné a nízkoemisní veřejné dopravě. „Pro realizaci takto rozsáhlých projektů je ale vždy klíčová jasná politická podpora,“ doplnil Nigrin.

I proto od ministra Kupky jednoznačně zaznělo: „Nová vysokorychlostní mobilita je naší dlouhodobou prioritou. Výstavba VRT v ČR není otázka volby, je to otázka nutnosti. Nemůžeme zůstat nedotčeni infrastrukturou, která se všude kolem nás rozvíjí.“

 

Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Kristýna Pružinová, tisková mluvčí

kristyna.pruzinova@fsv.cuni.cz

Mobil: 778 743 979