TZ: Pokračuje boj proti skryté reklamě na sociálních sítích. Influenceři budou mít svůj etický kodex

Pokračuje boj proti skryté reklamě na sociálních sítích. Influenceři budou mít svůj etický kodex

Čeští influenceři, zadavatelé reklamy, profesionální asociace a akademici pokračují v boji proti neoznačené reklamě, která se často objevuje v příspěvcích vlivných lidí na sociálních sítích. Jak již dříve ukázaly výzkumy Fakulty sociálních věd UK, skrytou reklamu pozná jen jedno dítě z deseti. Ke kodexu se proto připojili známí influenceři, kteří podporují pravidla férové hry. Za vznikem kodexu stojí Platforma profesionální komunikace, která sdružuje firmy, agentury a profesní asociace v reklamě a komunikaci. Ke kodexu se mohou influenceři a zadavatelé reklamy přihlásit na nové webové stránce ferovyinfluencer.cz.

ferovy influencer fsv uk

Na vzniku kodexu se podílel i Karel Kovář, známý jako Kovy: „S vlivem na sítích by měla automaticky přicházet zodpovědnost, férovost a transparentnost. Obzvláště důležité jsou tyto hodnoty při propagaci produktů, služeb, nebo jiné formě placené propagace. Je důležité, aby divák věděl, je-li doporučení placené, nebo nezištné. Obsah ze sociálních sítí dostává k řadě velmi mladých diváků, pro které pak může být náročné rozeznat nezištné doporučení od zaplacené propagace. Je to také znakem toho, že se tvůrce ani značka za spojení nestydí a nesnaží se nic skrývat. Pokud taková pravidla platí pro časopisy, televize, noviny nebo rádia, proč bychom měli být výjimkou?“ Kovy byl také jedním z prvních, kteří se ke kodexu na stránkách ferovyinfluencer.cz přihlásili. „Přidal jsem se ke kodexu #FEROVYINFLUENCER a budu rád, když mě budou další influenceři následovat, nebo se kodexem alespoň budou řídit,” říká Kovy. Iniciativu rovněž podpořili další influenceři, jako například Nicole Ehrenbergerová a Lucie Gránová alias A Cup of Style, Tereza in Oslo, Johny Machette nebo Veronika Tázlerová.

Na problematiku skryté reklamy začala již před třemi lety upozorňovat Fakulta sociálních věd. Univerzity Karlovy. „Ačkoliv zákon o ochraně spotřebitele jasně říká, že každé reklamní sdělení musí být pro spotřebitele rozpoznatelné, na sociálních sítích se to začalo hodně obcházet,” říká Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations na FSV UK. „Je to samozřejmě celosvětový problém a na západ od nás za tato porušení již začaly padat tučné pokuty. V Čechách se snažíme jít hlavně cestou osvěty, etiky a posilování marketingové gramotnosti. I když živnostenské úřady už u nás také pár pokut rozdaly,“ říká Denisa Hejlová. Jan Binar, prezident Asociace komunikačních agentur a dlouholetý ředitel reklamní agentury McCANN Prague, k tomu dodává: „Zadavatelé mají nyní možnost si ke spolupráci vybírat ty, kteří se chtějí chovat férově. A agentury se mohou na Kodex odkazovat a vzdělávat tak své klienty. Je to zásadní krok k čistšímu, kultivovanějšímu reklamnímu trhu.”

Dohled nad dodržováním Kodexu převzala Komise pro samoregulaci obsahu na internetu, která působí v rámci Sdružení pro internetový rozvoj. Ta se bude zabývat případnými podněty týkající se jeho porušování.„Z pohledu obsahu práce komise jde o přirozený vývoj, protože SPIR je již dlouho samoregulátorem v oblasti přebírání obsahu na internetu. Influencer marketing si postupně buduje plnohodnotné postavení vedle tradičních komunikačních kanálů a měla by pro něj platit stejná pravidla jako pro ostatní mediatypy. Forma samoregulace, kdy nad dodržováním pravidel bdí sám trh, vychází z předpokladu, že agentury, zadavatelé i influenceři mají primárně zájem na tom, aby jejich spolupráce byla v souladu se zákonem, a tudíž řádně označena. Proto komise nebude aktivně vyhledávat jednotlivá porušení, ale bude řešit podněty, které jí prostřednictvím webových stránek dojdou,” vysvětlila roli SPIR výkonná ředitelka Jana Břeská.

Více informací o iniciativě Férový Influencer a přihlášení ke kodexu naleznete na www.ferovyinfluencer.cz

O Platformě profesionální komunikace a kampani na podporu vzniku kodexu

Problematikou etiky komunikace se zabývá neformální sdružení Platforma profesionální komunikace, jejímiž zakládajícími členy jsou Katedra Marketingové komunikace a PR na FSV UK, Asociace komunikačních agentur (AKA), Asociace public relations (APRA), agentura McCANN Prague, Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a Plzeňský Prazdroj. Na základě výzkumů FSV UK a diskuze 50 zástupců komunikačních profesionálů, výzkumníků, studentů marketingu, a především právě influencerů nyní představuje etický kodex influencer marketingu #FÉROVÝINFLUENCER, který vychází z doporučených pravidel spolupráce zadavatele a influencera. Ta před dvěma lety publikovalo Sdružení pro internetový rozvoj na základě závěrů diskuse u kulatého stolu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, které se zúčastnili zástupci nejvýznamnějších oborových asociací. K vydání Etického kodexu influencer marketingu startuje kampaň, na které se podílely přední české agentury ve spolupráci s klíčovými influencery. Kampaň cílí jak na zadavatele reklamy a agentury, tak na influencery – a obě strany vyzývá k dodržování kodexu. Krátký film představující pravidla Kodexu připravila agentura Peppermint, web ferovyinfluencer.cz připravila agentura Triad.

Dotazy ohledně přihlašování kodexu a webu ferovyinfluencer.cz pište na ivo.vesely@peppermint.cz.

Kontakt:

Mgr. Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836