Efektivnější ověřování faktů a propojení vědců, novinářů a expertů – to má podpořit nový web zaměřený na informační poruchy ve Střední Evropě

Efektivnější ověřování faktů a propojení vědců, novinářů a expertů – to má podpořit nový web zaměřený na informační poruchy ve Střední Evropě

Praha, 10. února 2022 – Central European Digital Media Observatory (Středoevropská observatoř digitálních médií – CEDMO), unikátní mezinárodní multidisciplinární centrum s koordinačním týmem na FSV UK, spouští 10. února nový web. Jeho prostřednictvím chce CEDMO sdružující 4 vysokoškolské instituce, 1 výzkumné pracoviště, 1 technologickou společnost a 5 organizací zabývajících se ověřováním faktů1 vytvořit evropskou komunitu bojující proti dezinformacím, analyzovat informační poruchy2 a zvyšovat povědomí a odolnost vůči těmto fenoménům.

Internetový portál CEDMO (www.cedmohub.eu), za kterým stojí mezinárodní konsorcium s partnery z 5 zemí, je jedinečnou iniciativou sdružující profesionální fact-checkery, výzkumníky, a odborníky na umělou inteligenci a experty na mediální a digitální vzdělávání se společným cílem: nabídnout společnosti a veřejným institucím v České republice, na Slovensku a v Polsku potřebné nástroje a postupy k ověřování informací a ke snižování informačních poruch, mezi které patří i nepravdivé a záměrně zkreslující zprávy a kampaně.

„Kromě publikací novinek, akademických výzkumů CEDMO nebo studií má nová webová stránka posloužit hlavně k propojování komunity odborníků na ověřování informací za účelem včasného zachycení falešných zpráv a jejich šíření ve středoevropském prostoru,“ vysvětluje hlavní koordinátor projektu Václav Moravec z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. A dodává: „Na webu nabízíme také praktické nástroje pro veřejnost, média nebo pedagogy, kterým chceme usnadnit vyhledávání důvěryhodných informací v digitálním prostoru.“ Nový internetový portál vytvořila technologická firma ATC, která už přes dekádu pracuje s online médii a dezinformacemi.

Většinu těchto nástrojů a hlavní expertízu ve fact-checkingu má v CEDMO na starosti mezinárodní zpravodajská agentura AFP, která bude posilovat síť českých, slovenských a polských neziskových organizací profesionálně zaměřených na ověřování informací. Zatímco na Slovensku se dohledávání primárních zdrojů informací budou věnovat odborníci AFP spolu s Infosecurity.sk a Demagog.sk, a v Polsku s Konkret24, Českou republiku v této oblasti reprezentuje organizace Demagog.cz, která letos oslaví již deset let své činnosti.

"Už roky pozorujeme zhoršující se situaci v šíření nepravdivých zpráv, zejména na sociálních sítích. V době covidu-19 v Česku vyrostl celý dezinformační průmysl postavený na nedůvěře vůči veřejným institucím a médiím, který proniká i do politiky," říká Petr Gongala, koordinátor projektu Demagog.cz. "CEDMO vnímáme jako první významnější pokus tento trend zvrátit, jednak přímo pomocí factcheckingu nepravdivých zpráv, jednak vývojem technických nástrojů, které práci fact-checkerů zrychlí a zjednoduší. Dnes nám trvá několik dní, než zareagujeme na novou nepravdivou zprávu. Naším cílem je zkrátit tuto reakční dobu na hodiny," dodává Gongala.

Využití moderních technologií a umělé inteligence ke zjednodušení a automatizaci práce fact-checkrů bude v rámci projektu CEDMO úkolem slovenského Kempelenova institutu inteligentních technologií (KInIT), který spolu s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) bude také analyzovat způsob šíření dezinformací v online prostoru.

„Zkoumat toky falešných zpráv, odkud a kam proudí, a jak se v průběhu distribuce mění, zní sice jednoduše, ale je to technická výzva, protože k automatické detekci je zapotřebí dostatečně rozsáhlý zdroj důvěryhodných a ověřených informací. A také nepracujeme vždy jen na úrovni ověřování faktů, ale i s manipulací a zavádějícím tvrzením, kde je nutné ještě pracovat s kontextem,“ vysvětluje Luboš Král, který vede projekt CEDMO v Centru umělé inteligence Fakulty elektrotechnické ČVUT a upřesňuje: „Navíc se celkem jednoduchá úloha vlastního sledování a šíření zpráv v případě sociálních sítí významně komplikuje omezenými možnostmi přístupu k datům těchto sítí pro externího pozorovatele.“

Informační poruchy z pohledu sociálních věd zkoumá v kvantitativních i kvalitativních výzkumech FSV UK spolu s polskou společensko-humanitní Univerzitou SWPS a slovenskou Univerzitou sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě. Výsledkem by kromě analýz dezinformací od mikro úrovně jazykových struktur až po geopolitickou makro úroveň nebo studií zaměřených na mladou generaci a také soukromý sektor měl být i jedinečný komparativní průzkum ve sledovaných zemích.

CEDMO patří v současnosti do sítě osmi podobných evropských národních a regionálních mezidisciplinárních center, které v roce 2020 podpořila Evropská komise. Tato síť, která působí v 15 zemích a kterou zastřešuje Evropská observatoř digitálních médií (EDMO), spolupracuje jak ve sdílení zkušeností, tak i ve výzkumné činnosti nebo jiných aktivitách.

Aktivity CEDMO ve zkratce:

 • Ověřování faktů se zaměřením na Slovensko, Česko a Polsko a sdílení postupů a znalostí.
 • Výzkum a vývoj podpory ověřování faktů s využitím umělé inteligence (AI).
 • Výzkum a analýza vlivu informačních poruch na společnost i specifické skupiny.
 • Podpora mediální gramotnosti a vzdělávání.
 • Monitorování a doporučení v oblasti regulací zaměřených na odhalování a kontrolu dezinformací.

 

Kontaktní informace na partnery CEDMO

Hlavní kontaktní email: cedmo@cedmohub.eu

 • FSV UK (CZ): Adriana Dergam adriana.dergam@fsv.cuni.cz
 • Demagog.cz (CZ): Petr Gongala petr.gongala@demagog.cz
 • ČVUT (CZ): Luboš Král kral@fel.cvut.cz
 • AFP: Dario Thuburn dario.thuburn@afp.com
 • KInIT (SK): Jakub Šimko jakub.simko@kinit.sk
 • SWPS (PL): Karina Stasiuk-Krajewska kstasiuk-krajewska@swps.edu.pl
 • UCM (SK): Peter Krajčovič peter.krajcovic@ucm.sk
 • ATC (GR): Nikos Papapolizos n.papapolizos@atc.gr