TZ: Projekt FSV UK představuje nový web proti dezinformacím ve spojení s onemocněním COVID-19

Projekt FSV UK představuje nový web proti dezinformacím ve spojení s onemocněním COVID-19

Fakulta sociálních věd UK, Lékařská fakulta MU v Brně a společnost NEWTON Media spouští společný web s názvem Infomore.cz. Cílem projektu, který propojuje žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, je snížit míru infodemie, tedy nadměrného šíření zavádějících informací k určitému problému. Vztahovat se bude nejen k současné pandemii viru COVID-19, ale také k dalším budoucím epidemiím, a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích (např. neadekvátní práce novinářů s daty, neadekvátní volba referenčních příkladů a srovnání, nedostatečná znalost lékařské terminologie apod.).

covid infomore

„Následující týdny a měsíce hodláme věnovat rozboru mediálního pokrytí pandemie, poukazovat na dobrou i špatnou praxi medializace. Naší ambicí je rovněž na základě dosavadních zkušeností stanovit dobrou žurnalistickou praxi pro pokrytí budoucích zdravotních krizí,“ komentoval nový web hlavní řešitel projektu Václav Moravec. 

Web Infomore.cz je primárně určen pro média, datové analytiky, odbornou veřejnost a další uživatelé, kteří se aktivně zaobírají problematikou pandemie COVID-19. „Náš web není určen pouze pro mediální profesionály, ale kupříkladu dva animované cykly Slovník pojmů a Infodemie, jejichž první díly byly právě zveřejněny, se snaží celou problematiku přiblížit širší veřejnosti. Jinými slovy, sekundárním cílem projektu je posílení zdravotní a mediální gramotnosti veřejnosti, což může být jeden z preventivních kroků ve vztahu k infodemii,“ řekl k zaměření webu Václav Moravec.

„Paralelně s epidemií nového typu koronaviru jsme také bombardováni epidemií názorů, informací a dezinformací. Projekt se snaží tuto infodemii potlačit a umožnit lepší orientaci v džungli pojmů, které nám ještě nedávno byly zcela cizí,“ upřesnil další cíle projektu zakladatel a majitel firmy NEWTON Media Petr Herian. „Přál bych si, aby tato nová komunikační platforma pomohla s vysvětlením klíčových pojmů, které jsou spojeny s pandemií COVID-19, protože se den co den setkávám s tím, že problematika není správně pochopena,“ dodal Martin Komenda z Institutu biostatistiky a analýz LF MU.

Odborná veřejnost na webu nalezne edukační animace, přehledové wordcloudy, komplexní analýzy, příklady dobré i špatné praxe z České republiky i ze zahraničí, rozbory nejčastějších dezinformačních narativů, slovník základních pojmů spojených s pandemií COVID-19 a animace, které by měly složitou problematiku infodemie popularizovat širší veřejnosti.

„Analytický tým NEWTON Media poskytne za pomoci nástrojů umělé inteligence analýzy klasických a sociálních médií. Jejich cílem je detekovat nesrovnalosti, manipulace, klamavé, poplašné či zkreslené informace – zmapovat jejich šíření českým mediálním prostorem a dopad na veřejnost. Prostřednictvím mediálních analýz NEWTON Media a Fakulty sociálních věd chceme nastavovat zpětné zrcadlo žurnalistické praxi, ale také všem, kdo se v mediálním prostoru vyjadřují,“ popsal společnou práci vědeckého týmu Petr Herian.

Projekt o infodemii (COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku) byl podpořen Technologickou agenturou České republiky. „Samoregulace žurnalistiky i médií jako celku dosud ponechávala téma kvalitního referování o zdravotních krizích bohužel stranou, což se ostatně projevilo v letošním roce v míře tuzemské infodemie spojené s pandemií COVID-19. Pro náš tým bylo a je motivující i zavazující zároveň, že se projekt COVID-19 infodemie umístil na prvním místě ve čtvrté veřejné soutěži Programu ÉTA Technologické agentury. Věříme, že výsledky výzkumů, které jsou teprve na počátku, budou zakomponovány i do vzdělávání budoucích novinářek a novinářů na Fakultě sociálních věd UK,“ komentoval motivaci řešitelů Moravec. „Úžasná myšlenka, která dala dohromady odborníky napříč několika různými doménami s cílem realizovat aktuální a velmi inovativní projektový záměr,“ zhodnotil na závěr projekt Komenda.

KONTAKT:

Mgr. Veronika Macková, Ph.D.

Středisko žurnalistiky umělé inteligence 

Email: aijournalism@fsv.cuni.cz

Tel: +420 606 291 218