FSV UK představuje novou Expertní skupinu pro Ukrajinu (ESU)

FSV UK představuje novou Expertní skupinu pro Ukrajinu (ESU)

Praha, 4. 5. 2022 - Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy vzniká Expertní skupina pro Ukrajinu (ESU) - celofakultní skupina, kterou tvoří akademici z různých oborů FSV UK. Pravidelně budou přinášet odborné a výzkumně podložené příspěvky do probíhajících debat ve společnosti.

Odborné texty (tzv. policy briefy) budou vznikat pravidelně každé dva týdny. Texty budou obsahovat i doporučení pro státní správu a veřejné činitele.

„Cílem ustavení expertní skupiny pro Ukrajinu je přispět do veřejné debaty pokročilou interdisciplinární expertízou, kterou Fakulta sociálních věd disponuje. Výstupy skupiny budou cílit na ty, kteří rozhodují o široké škále opatření přijímaných v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, a současně nabídnou odbornou oporu pro probíhající mediální diskuze," říká děkan FSV UK Tomáš Karásek.

Témata jednotlivých policy briefů budou pokrývat širokou škálu odbornosti FSV UK:

  • ekonomie
  • sociologie
  • mezinárodní vztahy
  • politologie
  • teritoriální studia
  • moderní dějiny
  • média

Představen byl první odborný text Migrace a kriminalita: nepodceňujme trestné činy vůči uprchlíkům. „Policy brief má zodpovědět, jak přítomnost migrantů ovlivňuje kriminalitu. Závěry ukazují, že tématem je především kriminalita páchaná na migrantech. A že s ohledem na příchod ukrajinských uprchlíků je třeba věnovat klíčovou pozornost problémům spjatým s trhem práce," říká o odborném příspěvku jeho autorka Marie Jelínková z Katedry veřejné a sociální politiky na Institutu sociologických studií FSV UK.

Aktuální harmonogram naplánovaných policy briefů:

  • Platformy pro jednání o ukrajinské agendě během českého předsednictví EU, Ivo Šlosarčík, předpokládaný termín zveřejnění: 17. 5. 2022
  • Linioví pracovníci jako klíčoví aktéři implementace (nejen) integračních politik, Magdalena Mouralová, Eva Hejzlarová, předpokládaný termín zveřejnění: 31. 5. 2022
  • Potenciál guerillové války na Ukrajině, Emil Aslan

Kontakt:

Mgr. Kristýna Pružinová, tisková mluvčí

kristyna.pruzinova@fsv.cuni.cz

Mobil: 778 743 979