TZ: Výsledky studie FSV UK: Češky rodí doma hlavně kvůli stavu porodní péče

Výsledky studie FSV UK: Češky rodí doma hlavně kvůli stavu porodní péče

Tým Katedry veřejné a sociální politiky FSV UK zveřejnil průlomovou studii o domácích porodech v Česku. Studie mapuje celé spektrum důvodů a motivů volby domácího porodu u celkem 642 žen, které rodily plánovaně doma v letech 2015 až 2020. Podle ní ženy volí domácí porody nejčastěji proto, že nepovažují péči v nemocnicích za kvalitní. Důvodem jsou hlavně zákroky, které jsou rodičkám prováděny bez jejich souhlasu a také znevažování jejich pocitů a schopností. Doma by často nerodily, pokud by si mohly v porodnicích vybrat porodní asistentku nebo by existovaly porodní domy (jak je například zvykem v zahraničí).

Oproti mediálnímu rámování žen rodících plánovaně doma jako neinformovaných a hazardujících studie ukazuje, že většina žen, které v posledních šesti letech porodily doma, vnímá, že domácí porod může znamenat nějaké ohrožení (83 % dotázaných) a s těmito riziky během přípravy na porod aktivně pracují. Ženy se například informují v odborné literatuře (67 % dotázaných) nebo vyhledávají pomoc osobní porodní asistentky či doprovázející duly (75 % dotázaných).

Podstatným zjištěním výzkumu je, že dotazované ženy především nechtějí rodit v českých porodnicích. Za největší slabinu porodní péče v Česku označily skutečnost, že jsou znevažovány schopnosti a kompetence rodičky a realizovány zákroky bez jejího souhlasu (téměř 100 % žen velmi nebo spíše vadí). Dalšími extrémně problematicky vnímanými okolnostmi jsou ponižování, zesměšňování, manipulace s rodičkami, rutinní nástřih hráze, rutinní podávání oxytocinu a sdílení intimních věcí v čekárně (96–99 % velmi nebo spíše vadí). U žen, které zvolily domácí porod až po zažité zkušenosti s porodem v porodnickém zařízení, pak 69 % z nich uvádí, že je to právě z důvodu špatné předchozí zkušenosti. Podobně nemalá část žen, které porod v porodnickém zařízení nezažily osobně, uvádí zprostředkované negativní zkušenosti s porodnickým zařízením: špatné předchozí zkušenosti někoho jiného (38 %), “četla jsem o tom” (30 %), “někdo z blízkého okolí mi o tom vyprávěl” (26 %). 

Nejčastěji volí domácí porod ženy s vyšším vzděláním. Ty, které rodí doma s pomocí porodní asistentky, výrazně převažují, pouze minimum jich rodí zcela neasistovaně, kdy důvodem je především nedostupnost porodní asistentky v daném regionu (dostupnost stoupá v závislosti na velikosti města), případně neochota ohrozit porodní asistentku správní pokutou. Téměř všechny ženy rodí doma po dohodě s partnerem. Naprostá většina žen má také vybranou záložní porodnici, takzvaně „kdyby náhodou“ (92 % dotázaných). Tyto ženy také nejsou zcela mimo zdravotnický systém. Jak ukazují výsledky studie, ženy, které volí porod doma, absolvují pravidelná vyšetření, zejména ultrazvuk, odběry krve a moči a screening vývojových vad. 

Za jakých okolností by ženy doma naopak nerodily? Především, pokud by si v porodnicích mohly vybrat porodní asistentku (66 %) a pokud by existovaly porodní domy (65 %). Ty jsou součástí porodní péče například v sousedním Rakousku a Německu nebo také ve Velké Británii. 62 % žen pak uvedlo, že by zvážilo porod v nemocničním zařízení, kdyby se změnil přístup k rodičkám. Na důležitost respektujícího přístupu k rodičkám opakovaně upozorňuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Oproti tomu rozšíření možnosti ambulantních porodů by názor na porod v nemocnici nezměnilo u 70 % dotázaných žen.

Podrobnosti výzkumu a metodiky vyhodnocení lze najít ve výzkumné zprávě (ke stažení ZDE). Výzkum je součástí projektu „Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů“ (GAČR, 18-10042S). Dotazníkové šetření provedla Katedra veřejné a sociální politiky FSV UK Praha ve spolupráci s agenturou FOCUS Marketing & social research. 

 

Kontakt pro média:

Mgr. Kristýna Pružinová, tisková mluvčí

kristyna.pruzinova@fsv.cuni.cz

Mobil: 778 743 979