TZ: Projekt FSV UK, který chce zmírňovat covid-19 infodemii, zvítězil ve čtvrté veřejné soutěži ÉTA TA ČR

Projekt FSV UK, který chce zmírňovat covid-19 infodemii, zvítězil ve čtvrté veřejné soutěži ÉTA TA ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

V konkurenci 308 přihlášených projektů, z nichž bude podpořeno 33, se FSV UK umístila poprvé na čelní pozici s projektem Covid-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku výzkumného týmu pod vedením Václava Moravce z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Součástí týmu za FSV UK jsou děkanka PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D., Mgr. Veronika Macková a Ing. Radek Mařík CSc.

COVID-19 INFODEMIE FSV UK

Projekt se uskutečňuje ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU v Brně (prof. RNDr. Ladislav Dušek Ph.D. a RNDr. Jiří Jarkovský Ph.D.) a firmou NEWTON Media a.s (Mgr. Ivan Vodochodský Ph.D. a Mgr. Tomáš Kůst).

Cílem projektu, který propojuje žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, je snížit míru infodemie, tedy nadměrného šíření zavádějících informací k určitému problému, které jej činí nepřehledným a znesnadňují dosažení správného řešení. Vztahovat se bude nejen k současné pandemii viru Covid-19, ale také k dalším budoucím epidemiím – a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích (např. neadekvátní práce novinářů s daty, neadekvátní volba referenčních příkladů a srovnání, nedostatečná znalost lékařské terminologie apod.), jimž lze čelit nástroji novinářské a mediální etiky, resp. "žurnalistiky založené na důkazech".

Ocenění našeho projektu prvním místem při desetiprocentní úspěšnosti čtvrté veřejné soutěže aplikovaného výzkumu ÉTA, respektive obrovské konkurenci ostatních kvalitních záměrů považuji za potvrzení silného výzkumného potenciálu týmu Střediska žurnalistiky umělé inteligence, které funguje při Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Po vzoru zahraničních excelentních pracovišť se snažíme o posilování interdisciplinárních přístupů, jež staví journalism studies a journalism ethics do čela společenských věd. První výstupy našeho projektu představíme odborné i laické veřejnosti již do čtvrt roku, na což se těším,“ říká hlavní řešitel projektu Václav Moravec.

Projekt využívá prvků umělé inteligence, propojení zainteresovaných odborníků a zajištění dostupnosti výsledků odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webového portálu, resp. aplikací. Výstupy projektu budou reflektovat problémy z praxe v průniku oblastí žurnalistiky a medicíny. 

Kontakt:

Mgr. Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836