Oceňovaný web Infomore.cz bude fungovat dál i po ukončení projektu TA ČR

Oceňovaný web Infomore.cz bude fungovat dál i po ukončení projektu TA ČR

Praha, 21. 3. 2022 - Posledními analýzami se po roce a půl úspěšně završil projekt COVID-19 infodemie, který zvítězil ve čtvrté výzvě Programu Éta Technologické agentury ČR. Vyhledávaný web Infomore.cz, který je společným dílem Fakulty sociálních věd UK, Lékařské fakulty MU v Brně a společnosti NEWTON Media, ale bude pokračovat i nadále.

Rok a půl sledovali analytici mediální pokrytí epidemie onemocnění COVID-19 a poukazovali na dobrou i špatnou praxi v šíření informací k pandemii. Analýzy měly silný mediální ohlas a patřily po slovníku pojmů k nejnavštěvovanějším stránkám projektu. V jedné ze závěrečných zmapovaly Alice Němcová Tejkalová, Victoria Nainová a Veronika Macková z FSV UK, jakým způsobem byla již v období 17. 11. 2021 – 31. 1. 2022 na facebookových profilech odpůrců očkování propojena tato agenda s proruskou a protizápadní propagandou. „Analyzovaly jsme příspěvky ještě před vypuknutím války a překvapilo nás, jak intenzivně je ve směsi xenofobního, šovinistického a homofobního obsahu zastoupen narativ, že kdokoliv proti vakcíně je ochránce svobody a jeho největším hrdinou v tomto ohledu je Vladimir Putin,“ popisuje Němcová Tejkalová a dodává: „Úplně mimo rámec našeho chápání pak bylo, že vedle koláží se svalnatým Putinem byly neméně oslavovány citáty Karla Kryla o svobodě a hrdosti, které ale byly ve skutečnosti reakcemi na sovětskou okupaci Československa.“

Web Infomore.cz v roce 2021 vyhrál v celosvětové soutěži mediálních analytiků AMEC Awards kategorii zaměřenou na efektivní plánování, výzkum a evaluaci komunikace. „V průběhu roku a půl existence se web stal znalostní doménou infodemiologického managementu, jež může přispět k vyrovnání se s následky infodemie při budoucích zdravotních krizích v ČR,“ popisuje hlavní řešitel projektu Václav Moravec, kterého ohlas překvapil: „Zájem o výstupy našeho projektu potvrzuje značné množství citací dílčích výzkumů a analýz, které interdisciplinární tým projektu realizoval. Po pravdě, s takovým ohlasem jsem při psaní projektu nepočítal. V polovině roku by měla vyjít souhrnná monografie, která se, doufejme, stane vítanou pomůckou mediálních a medicínských profesionálů.“

Projekt byl obohacující i pro společnost NEWTON Media: „Byla pro nás velmi zajímavá a podnětná společná práce s odborníky, se kterými běžně nespolupracujeme. Ověřili jsme si také, jak důležitá je pro novináře zpětná vazba, kterou můžeme nabídnout našimi mediálními analýzami. V neposlední řadě jsme se výrazně posunuli ve využívání nástrojů umělé inteligence,“ vysvětluje majitel Petr Herian.  

O další provoz Infomore.cz, který zatím dosáhl na odborný web velmi slušných téměř 54 000 shlédnutých stránek skoro 17 400 unikátními uživateli, se postará dosud největší výzkumný projekt týmu Václava Moravce CEDMO (Central European Media Observatory).

Informace o projektu TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku:

Projekt vedený PhDr. Václavem Moravcem, Ph.D. et Ph.D. se snažil omezit tzv. infodemii, tedy fenomén nadměrného šíření nepřesných, zavádějících či lživých zpráv k pandemii COVID-19, ale také k dalším budoucím epidemiím. Prostřednictvím webu infomore.cz poukazoval na špatnou práci novinářů s daty, neznalost lékařské terminologie anebo používání nevhodných příkladů a srovnání. Vedle kvantitativních a kvalitativních mediálních analýz je na webu dostupný výkladový slovník pojmů souvisejících s onemocněním COVID-19, včetně dvou animovaných sérií (celkem 12 dílů) anebo doporučení novinářům a novinářkám pro kvalitní zpravodajské a publicistické pokrytí pandemie.

 

Kontakt:

Mgr. Kristýna Pružinová, tisková mluvčí

kristyna.pruzinova@fsv.cuni.cz

Mobil: 778 743 979