Spouštíme ELISS - Experimentální laboratoř pro výzkum mezinárodní bezpečnosti

Spouštíme ELISS - Experimentální laboratoř pro výzkum mezinárodní bezpečnosti

Praha, 27. 1. 2022 - Výzkumníci z FSV UK, kteří zároveň působí v univerzitním centru excelence Peace Research Center Prague (PRCP), v lednu spustili nový projekt – laboratoř, která bude využívat experimentální metody pro výzkum zahraniční politiky a mezinárodní bezpečnosti.

ELISS (Experimental Lab for International Security Studies) je interdisciplinární výzkumná skupina, v jejímž výzkumu se protíná politologie s kognitivní a sociální psychologií. Hlavní zaměření i dosavadní publikace skupiny se zabývají výzkumem postojů veřejnosti a politických elit k využívání vojenské síly, zbraní hromadného ničení, autonomních zbraní, kybernetických útoků a „hybridních hrozeb“.

Projekt ELISS je financován prestižním grantem PRIMUS Univerzity Karlovy a poběží 4 roky. Výzkumný tým vede PhDr. Michal Smetana Ph.D. - výzkumný pracovník a pedagog na Institutu politologických studií FSV UK a koordinátor PRCP. Zbytek týmu i dosavadní a chystané odborné publikace naleznete na webových stránkách ELISS.

Kontakt pro média: Barbora Srbová, PR koordinátorka ELISS, +420 773 608 373