Výstava fotografií Filipa Lába Black Light

Výstava fotografií Filipa Lába Black Light

Praha, 21. 9. 2022 - V pondělí 3. října v 17:00 proběhne v Galerii Hollar vernisáž výstavy fotografií Filipa Lába, nazvaná Black Light. Vystavené fotografie zachycují květiny, oblázky a samorosty. Následně bude výstava otevřena do 9. října, v časech 10:00-12:00 a 13:00-18:00.  

Výstava Black Light fotografa Filipa Lába je tichou meditací nad ekonomikou světla. Fotografie pořízené mobilním telefonem iPhone v roce 2020 přímo korespondují s myšlenkami obsaženými v jeho souběžně vznikající knize Postdigitální fotografie. Publikace zachycuje a novými slovy popisuje přerod fotografie od digitální k výpočetní. Zatímco ta digitální ještě stejně jako analogová v duchu devatenáctého století toužila po přísunu světla, té výpočetní stačí ke vzniku, kráse a rozkvětu už jen jeho stopové množství.  

Filip Láb (1976-2021)

Fotograf, teoretik fotografie v mediálním kontextu a pedagog. Do každé z těch rolí, kterým se věnoval vždy naplno, Filip Láb vkládal především cit. Touha něco se dozvědět je u intelektuála pochopitelná, ale ne každý má ochotu nechat se překvapovat nebo chuť něco podnítit.

Lábovo myšlení dozrávalo v době, kdy se fotografie transformovala z analogové technologie do digitální a následně postdigitální. Jeho nezměrná fascinace tím, jak se rozšiřují možnosti fotografického média a v co se toto médium mění, se pojila s otázkami, zda je etické všechny tyto možnosti využívat. Když se něco dělat může, znamená to, že se to taky dělat má?

Tomuto dilematu jsou do velké míry zasvěceny knihy, na nichž se Filip Láb podílel: Fotografie po fotografii (s Pavlem Turkem), Soumrak fotožurnalismu? (s Alenou Lábovou) a samostatně Postdigitální fotografie. Výstava Black Light zase ve skutečnosti neukazuje pouhé květiny, samorosty a kameny. Zaměřuje se na to, co se děje uvnitř mobilního telefonu, moderní černé skříňky, a čím vším si vypomáhá výpočetní fotografie.

Výstava Black Light fotografa Filipa Lába vznikla za podpory Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK​​​​, Fakulty sociálních věd UK a Galerie SČUG HOLLAR.

Koncept výstavy: Sandra Lábová, Pavel Turek, Jan Havel

Kontakt:

Mgr. Kristýna Pružinová, tisková mluvčí

kristyna.pruzinova@fsv.cuni.cz

Mobil: 778 743 979