TZ: FSV UK znovu úspěšně získala granty z programu Éta TA ČR

TZ: FSV UK znovu úspěšně získala granty z programu Éta TA ČR

31. 3. 2021, Praha  - Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Éta Technologické agentury ČR přineslo FSV UK další úspěch. Zároveň potvrdilo postavení Václava Moravce jako nejúspěšnějšího žadatele od vzniku programu Éta.

Fakulta sociálních věd UK v soutěži uspěla hned se 4 projekty, na kterých se podílela, ve velké konkurenci. PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D., který dlouhodobě působí na Katedře žurnalistiky, kde vede Středisko žurnalistiky umělé inteligence, získal dva granty. Jeden jako hlavní řešitel, jeden jako spoluřešitel a je na fakultě nejúspěšnějším žadatelem od vzniku programu Éta z hlediska počtu podaných přihlášek a získaných grantů.

„Je skvělé, že i v následujících třech letech bude pokračovat v žurnalistickém aplikovaném výzkumu interdisciplinární tým, jehož jádro je na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK,“ říká Václav Moravec a dodává: „Jako hlavnímu řešiteli mi pochopitelně dělá radost, že jsme díky programu Éta TA ČR navázali spolupráci s kolegy z technického výzkumu – především katedry počítačů na FEL ČVUT a nově budeme spolupracovat s doc. Barborou Vidovou Hladkou z MFF UK. Po zkoumání dopadů robotické žurnalistiky na novinářskou etiku se v dalších letech společně s Českým rozhlasem jako interním aplikačním garantem projektu zaměříme na využití umělé inteligence v oblasti novinářských zdrojů a cílem je i robotizace auditivních novinářských žánrů.

Zároveň již z Moravcových grantů vznikly podstatné výstupy, například „robotický“ burzovní reportér nebo web Infomore.cz.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 533 návrhů projektů, 524 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 59 návrhů projektů, což znamená 11% míru úspěšnosti.

Nejlépe hodnoceným fakultním projektem v této výzvě, byl na osmém místě celkového pořadí projekt Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách prostřednictvím softwarové podpory doc. Martina Hájka, Ph.D. z Institutu sociologických studií.

„Jsme rádi, že náš projekt byl podpořen, protože se budeme moci připojit ke globálnímu trendu, ve kterém je reprodukovatelnost společenskovědního výzkumu považována za praktickou cestu ke zvýšení jeho odpovědnosti. Motivuje nás také velká poptávka studentské a výzkumnické obce po volně dostupné aplikaci pro kvalitativní analýzu dat umožňující on-line týmovou spolupráci,“ popisuje docent Hájek.

Aplikačním garantem tohoto projektu je právě FSV UK, která se ve využívání softwarů ke kvalitativní analýze dat chce posunout dál.

Projekty s účastí FSV UK, které získají grantovou podporu:

TL05000054 Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách prostřednictvím softwarové podpory

Hlavní řešitel: Martin Hájek, ISS FSV UK

TL05000057 Signál a šum v éře žurnalistiky

Hlavní řešitel: Václav Moravec, IKSŽ

TL05000626 Odborná komunikace jako nástroj posilování společenské odolnosti v postfaktické době

Odpovědný řešitel za FSV UK: Hana Kubátová, IPS

TL05000550 Legislativní překážky při zpracování velkých dat ve službách umělé inteligence

Odpovědný řešitel za FSV: Václav Moravec, IKSŽ

Více o veřejné soutěži a vyhlášených výsledcích naleznete zde.

Podrobnější informace k projektům Střediska žurnalistiky umělé inteligence jsou zde.

 

Kontakt pro média: 

Jana Chloubová, tisková mluvčí

jana.chloubova@fsv.cuni.cz

Mobil: 604 500 503