TZ: CESES FSV UK: Tým profesora Potůčka pořádá konferenci o problematice dostupnosti bydlení pro lidi bez domova

CESES FSV UK: Tým profesora Potůčka pořádá konferenci o problematice dostupnosti bydlení pro lidi bez domova

18. 3. 2021, PrahaKonsensuální konference s názvem „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“ se uskuteční ve dnech 25. a 26. března 2021, a to převážně on-line.

 „Konsensuální konferenci chápeme především jako vyvrcholení procesu hledání dosažitelného souladu všech aktérů při řešení návratu lidí bez domova do bydlení“, říká profesor Martin Potůček a dodává: „Zároveň hodláme využít zkušeností z její přípravy a realizace v restrikcích daných epidemiologickou situací tak, aby mohla být aplikována v podobně náročných podmínkách i na jiné rozsáhlé rozhodovací úlohy ve veřejné správě“.

Konsensuální konference je metodou veřejné skupinové diskuse k problematice řešení návratu lidí bez domova do bydlení. Přihlášení účastníci mají možnost seznámit se s širokou nabídkou pracovních textů předem. Na konferenci mohou konzultovat s jejich autory a poté diskutovat tak, aby výsledkem bylo stanovisko, které se bude blížit ke konsensu tak, aby mohlo sloužit jako podklad pro politické rozhodování. Podmínkou úspěchu této - u nás jen zřídka uplatňované - metody je její pečlivá a dlouhodobá příprava. Závěrečný dokument představí shodu, na jaké byli účastníci schopni se s ohledem na dané téma dohodnout.

Podrobnosti o konferenci najdete na webové stránce  https://konkon21.fsv.cuni.cz/, kde se můžete i registrovat k účasti, včetně jejího programu.

Tiskový briefing k závěrům konference proběhne on-line 26. 3. v 10.30 hodin a  bude streamován živě na You Tube.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit na adrese konkon@fsv.cuni.cz nebo na telefonu 224 090 514.

 

Řešitelským pracovištěm projektu ÉTA TL 001000220 „Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“ podporovaného technologickou agenturou ČR je Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.