TZ: CESES FSV UK: Porotci se shodli na tom, jak řešit dostupnost bydlení pro lidi bez domova

TZ: CESES FSV UK: Porotci se shodli na tom, jak řešit dostupnost bydlení pro lidi bez domova

20. 5. 2021, Praha – Pracovní seminář s názvem „Jak na řešení návratu lidí bez domova do bydlení?“ se uskuteční dne 27. května 2021, a to převážně on-line.

„Jako porota Konsensuální konference vyzýváme politiky, aby se přihlásili k myšlence „Česko ukončuje bezdomovství“ a zahájili nezbytné kroky vedoucí k tomuto cíli. Obracíme se také na média i širokou veřejnost, aby toto jejich úsilí podpořili, protože z důvodů výše zmíněných nelze bez jejich podpory tohoto hluboce lidského cíle dosáhnout. Je před volbami, tedy ten nejlepší čas, kdy začít.“

Porota zpracovala svůj výrok na základě výsledků jednání konference, která proběhla ve dnech 25. a 26. března 2021. Pracovala ve složení Anna Šabatová, Veřejná ochránkyně práv 2014–2020 (předsedkyně poroty); Tomáš Sirovátka, profesor MU v Brně; Ilja Hradecký, emeritní ředitel Naděje; Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice; Dana Nedělníková, ředitelka Sítě aktérů pro domov (S.A.D.) Na zmíněném pracovním semináři bude problematika sociálního bydlení a pomoci lidem bez domova dále diskutována na bázi co nejširší shody o osmi překážkách účinného řešení a konkrétně formulovaných návrzích, jak je překonávat.

Výrok je v plném znění k dispozici na webové stránce  https://konkon21.fsv.cuni.cz/. Zde naleznete i program navazujícího pracovního semináře a můžete se i registrovat k účasti.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit na adrese konkon@fsv.cuni.cz nebo na telefonu 224 090 514.

Řešitelským pracovištěm projektu ÉTA TL 001000220 „Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“ podporovaného technologickou agenturou ČR je Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.