Volby do AS FSV UK a AS UK

Vyhlášení voleb do AS FSV UK

AS FSV UK vyhlásilo volby do Akademického senátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pro funkční období 2019–2021 v termínu 28. – 30. 11. 2018.

Volební místnosti byly otevřeny ve dnech 28. a 29. 11. 2018 od 9.00 do 18.30 a dne 30. 11. 2018 od 9.00 do 15.00

Výsledky voleb do AS FSV UK

PEDAGOGICKÁ KOMORA

V souladu s požadavkem na zastoupení každého institutu kandidátem s nejvyšším počtem hlasů byly v prvním kole přiděleny mandáty těmto senátorům a senátorkám:

Pořadí Jméno a příjmení Institut  Počet hlasů
1.

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.

 IKSŽ 670
2. PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.  ISS

516

3. PhDr. Jan Hornát, Ph.D.  IMS 338
4. PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.  IPS 331
5. PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.  IES 273

Dále byli zvoleni:

Pořadí Jméno a příjmení Institut  Počet hlasů
1.

doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.

 IKSŽ 424
2. prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.  IKSŽ

395

3. doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.  IKSŽ 395
4. doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.  IPS 324
5. Hana Kubátová, M.A., Ph.D.  IPS 317

Náhradníky se stávají (v tomto pořadí):

Pořadí Jméno a příjmení Institut  Počet hlasů
1.

PhDr. David Emler, Ph.D.

 IMS 309
2. RNDr. Michal Červinka, Ph.D.  IES

269

3. Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.  ISS 255
4. Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.  IES 250
5. PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.  ISS 168
6. PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D.  IPS

136

 

STUDENTSKÁ KOMORA

V souladu s požadavkem na zastoupení každého institutu kandidátem s nejvyšším počtem hlasů byly v prvním kole přiděleny mandáty těmto senátorům a senátorkám:

Pořadí Jméno a příjmení Institut  Počet hlasů
1.

Mgr. Kateřina Turková

 IKSŽ 399
2. Bc. Martin Bláha  IPS

356

3. Lucie Lemonová  ISS 285
4. Nick Ojo Omorodion  IMS 272
5. Šimon Appelt  IES 269

Dále byli zvoleni:

Pořadí Jméno a příjmení Institut  Počet hlasů
1.

Mgr. Veronika Macková

 IKSŽ 393
2. Jan Křovák  IKSŽ

361

3. Petr Kobylka  IPS 286
4. Jakub Iran  IPS 281
5. Bc. Ondřej Šveda  ISS 275

Náhradníky se stávají (v tomto pořadí):

Pořadí Jméno a příjmení Institut  Počet hlasů
1.

Filip Šourek

 IMS 265
2. Barbora Krempaská  IMS

257

3. Lukáš Filip  IMS 252
4. Mgr. Miroslav Palanský  IES 252
5. Tomáš Kraváček  IES 250
6. Tomáš Vitvar  IES

240

7. Jakub Horyna  IES 228
8. Bc. Zdeněk Svačina  ISS 134
9. Vojtěch Greger  IPS 132
10. Tomáš Vašek  ISS 130

Závěrečná zpráva Volební komise FSV UK o výsledcích voleb do Akademického senátu FSV UK pro funkční období 1. 2. 2019 - 31. 1. 2021

Kandidáti do AS FSV UK

PEDAGOGICKÁ KOMORA

Jméno a příjmení Institut  Volební program
doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.  IPS       program
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.  IES

      program

      program

      program

PhDr. David Emler, Ph.D.  IMS       program
doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.  IKSŽ       program
Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.  ISS       program
PhDr. Jan Hornát, Ph.D.  IMS       program
PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D.  IPS       program
Hana Kubátová, M.A., Ph.D.  IPS       program
PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.  IES

      program

      program

      program

doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.  IKSŽ  
PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.  IKSŽ  
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.  ISS       program
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.  IPS       program
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.  ISS       program
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.  IKSŽ       program
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.  IES  

 

STUDENTSKÁ KOMORA

Jméno a příjmení  Institut  Volební program
Šimon Appelt  IES    program
Bc. Martin Bláha   IPS    program
Lukáš Filip  IMS    program
Vojtěch Greger  IPS    program
Jakub Horyna  IES    program
Jakub Iran  IPS    program
Petr Kobylka  IPS    program
Tomáš Kraváček  IES    program
Barbora Krempaská  IMS    program
Jan Křovák  IKSŽ    program
Lucie Lemonová  ISS    program
Mgr. Veronika Macková   IKSŽ    program
Nick Ojo Omorodion  IMS    program
Mgr. Miroslav Palanský  IES    program
Bc. Zdeněk Svačina  ISS    program
Filip Šourek  IMS    program
Bc. Ondřej Šveda  ISS    program
Mgr. Kateřina Turková  IKSŽ    program
Tomáš Vašek  ISS    program
Tomáš Vitvar  IES    program

Vyhlášení voleb do AS UK

AS FSV UK vyhlásilo volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro funkční období 2019–2022 v termínu 28. – 30. 11. 2018.

Volební místnosti byly otevřeny ve dnech 28. a 29. 11. 2018 od 9.00 do 18.30 a dne 30. 11. 2018 od 9.00 do 15.00

Výsledky voleb do AS UK

Členy AS UK byli/y pro volební období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022 zvoleni/y:

PEDAGOGICKÁ KOMORA

Jméno a příjmení Institut
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.  IPS
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.  IMS

STUDENTSKÁ KOMORA

Jméno a příjmení Institut
Mgr. Eliška Černovská  IMS
Kristýna Švárová  IPS

Náhradníky byli podle čl. 12 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UK zvoleni:

PEDAGOGICKÁ KOMORA

Jméno a příjmení Institut
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.  ISS

STUDENTSKÁ KOMORA

Jméno a příjmení Institut
František Novotný  ISS

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro funkční období 1. 2. 2019 - 31. 1. 2022

Kandidáti do AS UK

PEDAGOGICKÁ KOMORA

Jméno a příjmení Institut Volební program
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.  IPS

   program + prohlášení

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.  IMS    program
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.  ISS

   program

   program

STUDENTSKÁ KOMORA

Jméno a příjmení Institut Volební program
Mgr. Eliška Černovská  IMS    program
František Novotný  ISS    program
Kristýna Švárová  IPS

   program