Služby pro firmy

Přenos poznatků

Fakulta sociálních věd UK nabízí pestré portfolio znalostí a dovedností, které mohou být využity v praxi ve spolupráci s firmami a státními i nestátními organizacemi veřejného sektoru. Záběr odborníků FSV UK zahrnuje všechny oblasti společenských věd od politologie přes mezinárodní vztahy, sociologii a problematiku médií až po ekonomii a komplexní společenské analýzy. Vítáme potenciální zájemce o využití know-how a inovativních poznatků, jež na fakultě vznikají.

Podrobné informace včetně kontaktů najdete v sekci Expertní studie, přenos poznatků.

Nabídka Rozhlasové a televizní laboratoře

Rozhlasová a televizní laboratoř je pracoviště Institutu komunikačních studií a žurnalistiky UK FSV, které nabízí komplexní zpracování celého audiovizuálního projektu bez vstupu třetích stran. Laboratoř je schopna zajistit exteriérové natáčení (záznam na autonomní kameru) nebo zpracování studiovou technologií ve vlastním studiu (tři studiové kamery, střih, zvuk mix).

Podrobné informace včetně kontaktů najdete v sekci Nabídka Rozhlasové a televizní laboratoře.